Nyhetsartikkel

Hvordan forlenge søvnen til friske barn?

Tilstrekkelig søvn i barndommen er viktig for en sunn helse, og vi som foreldre kan bidra til bedre søvn. Bare ved å oppmuntre barnet til å legge seg tidligere kan søvnen forlenges med vel en halv time hver natt.

God søvn innebærer en kombinasjon av passende tid for å legge seg, god kvalitet og varighet av søvnen1-2. Søvn hos barn er avgjørende for riktig vekst, kognitiv prosessering, mentalt velvære, effektive sosiale interaksjoner og metabolsk helse3-4.

Dessverre er det en trend at stadig færre barn og ungdommer får nok søvn. Studier viser at bare en tredjedel av barn og ungdommer får tilstrekkelig søvn4-7. Reduksjonen i søvnvarighet tilskrives økt skjermtid, bruk av elektroniske medier, inntak av stimulerende midler (spesielt koffein), og økende forekomst av usunn søvnatferd, inkludert dårlige sengetidsrutiner som uregelmessige søvntider og ikke-støttende miljøer.

Det er store forskjeller i søvnmønster hos barn. Lite forskning er gjort på effekten av ulike strategier som kan øke søvnen hos friske barn. Formålet med denne systematiske oversikten basert på randomiserte, kontrollerte studier var å undersøke om ikke-farmakologiske intervensjoner kan øke søvnlengden til friske barn. Studien er publisert i JAMA Network8.

45 randomiserte kliniske studier med totalt 13 539 barn inngikk i metaanalysen. Halvparten var i intervensjonsgruppene og halvparten i kontrollgruppene. Gjennomsnittsalderen varierte fra 18 måneder til 19 år. Samlet sett førte søvnintervensjonene kun til 10,5 minutter lengre søvn. Det var ingen forskjeller knyttet til aldersgruppe (førskole, barneskole eller videregående skole), søvnvarighet ved oppstart av studien, sosiale problemer, intensiteten av intervensjonsopplæringen, inkludering kun av barn med søvnproblemer, intervensjonssted (hjem, skole), foreldre involvering, om intervensjonen ble levert ansikt til ansikt, eller om intervensjonen var teoretisk basert eller ikke. Forsøk som utelukkende fokuserte på søvn, var mer effektive enn de med komplekse intervensjoner og et bredt fokus.

Intervensjoner som inkluderte tidligere leggetider, var assosiert med 47-minutters søvnforlengelse (95% KI, 18,9–75,0; 3 studier) sammenlignet med gjenværende studier (7,4 minutter; 95% KI, 2,9–11,8; 42 studier). 

Det studien ikke fant, var at alle de andre intervensjonene som ble forsøkt, påvirket søvnvarigheten minimalt, som fysisk aktivitet, tiltak for å forbedre kvaliteten på søvnen, fedmereduksjon, miljøendringer.

Men hvordan få barna til å legge seg tidligere? Studien gir ikke noe klart svar på det, men en ledsagende lederartikkel9 kommenterer dette og viser til at originalstudiene anvendte følgende teknikker:

 • I en studie ga forskerne tre klare råd til foreldrene til barn i alderen 2 til 12 år: I seng før kl. 11, ingen kaffein og ingen elektroniske duppeditter på soverommet10.
 • En annen studie tilbød fire sesjoner med atferdsintervensjon for barn i alderen 8 til 11 år der målet var at barnet skulle være 1 til 1,5 timer lengre i sengen11.
 • En tredje studie var rettet mot ungdommer i alderen 14 til 18 år som til vanlig sov 5 til 7 timer per natt. Målet var å øke søvnvarigheten med 1,5 timer gjennom ulike former for atferdsterapi12 hvis hovedintensjon var å omprioritere og reorganisere aktiviteter som gjorde det mulig å legge seg tidligere13.
 • Og en fjerde studie rettet mot ungdommer i alderen 12 til 19 år med søvnmangel, baserte seg på å gradvis øke sengetiden med 5 minutter hver natt - også i helgene14.

Forfatterne konkluderer at intervensjoner fokusert på tidligere leggetider, kan tilby en enkel, pragmatisk og effektiv måte å øke søvnvarigheten på som kan ha viktige fordeler for barns helse. Men som lederartikkelen påpeker, dette funnet gjaldt bare en minoritet av studiene som ble analysert, så det kreves flere og større studier av nettopp dette tiltaket - å øke barnas og ungdommenes søvnlengde. Og hvilke teknikker er best til å oppnå det?

Kilder

Referanser

 1. Hirshkowitz M, Whiton K, Albert SM, et al. National Sleep Foundation's sleep time duration recommendations: methodology and results summary. Sleep Health. 2015;1(1):40-43. doi:10.1016/j.sleh.2014.12.010 DOI
 2. Ohayon M, Wickwire EM, Hirshkowitz M, et al. National Sleep Foundation's sleep quality recommendations: first report. Sleep Health. 2017;3(1):6-19. doi:10.1016/j.sleh.2016.11.006 DOI
 3. Fallone G, Owens JA, Deane J. Sleepiness in children and adolescents: clinical implications. Sleep Med Rev. 2002;6(4):287-306. doi:10.1053/smrv.2001.0192 DOI
 4. Gozal D, Kheirandish-Gozal L. Neurocognitive and behavioral morbidity in children with sleep disorders. Curr Opin Pulm Med. 2007;13(6):505-509. doi:10.1097/MCP.0b013e3282ef6880 DOI
 5. Guan H, Zhang Z, Wang B, et al. Proportion of kindergarten children meeting the WHO guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep and associations with adiposity in urban Beijing. BMC Pediatr. 2020;20(1):70. doi:10.1186/s12887-020-1969-6 DOI
 6. Keyes KM, Maslowsky J, Hamilton A, Schulenberg J. The great sleep recession: changes in sleep duration among US adolescents, 1991-2012. Pediatrics. 2015;135(3):460-468. doi:10.1542/peds.2014-2707 DOI
 7. Chaput J-P, Janssen I. Sleep duration estimates of Canadian children and adolescents. J Sleep Res. 2016;25(5):541-548. doi:10.1111/jsr.12410 DOI
 8. Magee L, Goldsmith LP, Chaudhry UAR, et al. Nonpharmacological Interventions to Lengthen Sleep Duration in Healthy Children: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatr. Published online September 12, 2022. doi:10.1001/jamapediatrics.2022.3172 DOI
 9. Wake M, Hiscock H. Children's Sleep and Our Power to Improve It. JAMA Pediatr. Published online September 12, 2022. doi:10.1001/jamapediatrics.2022.3169 DOI
 10. Mindell JA, Sedmak R, Boyle JT, Butler R, Williamson AA. Sleep Well!: a pilot study of an education campaign to improve sleep of socioeconomically disadvantaged children. J Clin Sleep Med. 2016;12(12):1593-1599. doi:10.5664/jcsm.6338 DOI
 11. Hart C, Hawley N, Egleston B, et al. 0995 Brief behavioral intervention enhances children's sleep and improves weight status. J Clin Sleep Med. 2016;12(12):1593-1599. doi:10.1093/sleepj/zsx050.994 DOI
 12. Hart CN, Hawley NL, Wing RR. Development of a behavioral sleep intervention as a novel approach for pediatric obesity in school-aged children. Pediatr Clin North Am. 2016;63(3):511-523. doi:10.1016/j.jsmc.2016.08.002 DOI
 13. Van Dyk TR, Zhang N, Catlin PA, et al. Feasibility and emotional impact of experimentally extending sleep in 375 short-sleeping adolescents. Sleep. 2017;40(9). doi:10.1093/sleep/zsx123 DOI
 14. Dewald-Kaufmann JF, Oort FJ, Meijer AM. The effects of sleep extension on sleep and cognitive performance in adolescents with chronic sleep reduction: an experimental study. Sleep Med. 2013;14(6):510-517. doi:10.1016/j.sleep.2013.01.012 DOI