Nyhetsartikkel

Hvordan påvirker angst og depresjon fysisk helse?

Er det noen sammenheng mellom psyke og soma? Resultatene fra en studie levner ingen tvil.

Temaside om Korona

En amerikansk studie har sett på hvilke effekter psykiatriske tilstander som angst og depresjon kan ha på en persons fysiske helse1. Helsedata om 15.418 pensjonister som i gjennomsnitt var 68 år, ble innhentet. Dataene kom fra en offentlig studie som brukte intervjuer til å vurdere deltakernes symptomer på angst og depresjon. Deltakerne svarte også på spørsmål om vekt, røykestatus og medisinske tilstander.

16 prosent hadde høye nivå av angst og depresjon, 31 prosent hadde fedme og 14 prosent var røykere.

De som hadde høye nivå av angst og depresjon hadde 65 prosent høyere sannsynlighet for å utvikle hjertesykdom, 64 prosent høyere risiko for å få hjerneslag, 50 prosent høyere risiko for å utvikle hypertensjon og 87 prosent høyere risiko for artrose enn de som ikke hadde angst og depresjon.

De økte risikoene var lik de som røykerne og de fete personene i studien hadde. Det var imidlertid ingen økt risiko for kreftsykdom blant de med angst og depresjon.

Forskerne konkluderer at angst og depresjon er sterkt korrelert til dårlig fysisk helse. De påpeker også at på tross av det, får disse tilstandene mindre oppmerksomhet som mulige risikofaktorer av helsetjenesten enn de som røyker eller er sterkt overvektige.

Kilder

Referanser

  1. Niles AN, O'Donovan A. Comparing anxiety and depression to obesity and smoking as predictors of major medical illnesses and somatic symptoms. Health Psychology, 2018 . dx.doi.org