Nyhetsartikkel

Hvorfor kan Clostridium difficile bli et problem ved antibiotikabehandling?

Clostridium difficile kan noen ganger medføre livstruende pseudomembranøs kolitt som en komplikasjon til antibiotikabehandling.

Tarminfeksjon forårsaket av bakterien Clostridium difficile er en diarésykdom som kan oppstå etter bruk av antibiotika. Infeksjonen rammer hyppigst eldre, syke og svake. Den mest alvorlige varianten av sykdommen kalles pseudomembranøs kolitt og kan være livstruende.

Siden infeksjoner med C. difficile er så vanskelig å behandle, prøver forskerne å finne ut hvorfor det er slik, i håp om å utvikle en mer effektiv behandling.

Nylig har et team fra London School of Hygiene and Tropical Medicine i Storbritannia gjort en ny og viktig oppdagelse1: C. difficile frigjør en spesiell forbindelse, para-cresol - et bakteriostatisk stoff, som gjør at bakterien klarer å motstå antibiotika bedre enn andre normale tarmbakterier. Para-cresol hindrer normalfloraen fra å formere seg. Dermed øker forekomsten av C. difficile i tarmen. En C. difficile-tarminfeksjon oppstår, og det å slå ned denne infeksjonen kan vise seg svært vanskelig.

I fremtiden åpner dette funnet muligheten for at det kan utvikles behandlinger som målrettet kan nøytralisere denne mekanismen som gjør bakterien så motstandsdyktig.

Kilder

Referanser

  1. Passmore IJ, Letertre MPM, Preson MD, et al. Para-cresol production by Clostridium difficile affects microbial diversity and membrane integrity of Gram-negative bacteria. PLOS Pathogens, September 12, 2018 . doi:10.1371/journal.ppat.1007191 DOI