Nyhetsartikkel

Hvorfor er det så vanskelig å gå ned i vekt?

Mange som slanker seg, merker at man må virkelig kjempe for å få ned vekten. En studie viser hvordan stoffskiftet, metabolismen, reduseres, noe som gjør at det tar lengre tid å nå et bestemt slankemål.

Mange som prøver å gå ned i vekt, ser at vektnedgangen deres stopper etter et visst vekttap. En ny studie viser hvordan kroppens metabolisme bremses som en måte å kompensere for den lavere mengden kalorier som er tilgjengelig. Metabolsk tilpasning - senking av stoffskiftet som svar på vekttap - innebærer en reduksjon av hvilestoffskiftet, det vil si antallet kalorier en person trenger for å holde kritiske systemer i funksjon, som hjertet og lungene. Den metabolske tilpasningen kan gjøre det vanskeligere for personer som vil slanke seg, å nå sine vektmål.

Den aktuelle studien er publisert i tidsskriftet Obesity1-2. Formålet med studien var å undersøke om metabolsk tilpasning - nivået av metabolismen i hvile - hadde noen sammenheng med tiden det tok å oppnå en bestemt vektreduksjon.

Totalt 65 moderat overvektige premenopausale kvinner i alderen 21 til 41 år med gjennomsnittlig kroppsmasseindeks (BMI) på vel 28 kg/m2 fulgte en diett på 800 kcal/d til BMI var 25 kg/m2 eller lavere. Kroppsvekt og sammensetning ble målt ved start av studien og etter vekttap. Det ble kontrollert underveis i studien om deltakerne overholdt dietten. 

Deltakerne gikk ned i gjennomsnitt 12,5 kg, et 16 prosents vekttap, over i snitt 155 dager - det varierte fra 66 til 252 dager. Det ble beregnet at de overholdt dietten med en grad på 63 prosent. Det var en signifikant endring i hvilemetabolismen (46 kval lavere enn forventet) etter at vekten var kommet ned på det ønskede målet. Graden av nedgang i hvilemetabolismen var en signifikant prediktor for tiden det tok å nå vektmålet, selv etter å ha justert for konfundere. En kvinne med den største metabolske tilpasningen måtte holde seg på dietten 70 dager lengre enn en kvinne uten metabolsk tilpasning, for å nå BMI-målet.

Som hovedforfatteren, Catia Martins, sier: "Selv om overholdelse av dietten helt klart er den viktigste faktoren for hvor lang tid det tar å nå et vekttapsmål, så er de nåværende funnene av stor klinisk relevans da de betyr at individer som sliter med å oppnå vekttapsmål, til tross for at de overholder dietten, må slite ekstra med å gå ned i vekt på grunn av den metabolske tilpasningen." Det innebærer også at det er lettere å tape de første kiloene enn de siste kiloene i en slankekur.

Tidligere studier3-4 fra den samme forskningsgruppen har vist at når vekten er stabilisert på det ønskede nivået, så opphører den metabolske tilpasningen, noe som gjør det mulig å opprettholde den nye vekten.

Forfatterne konkluderer at i en gruppe premenopausale kvinner med overvekt, inntrådte en metabolsk tilpasning etter et 16 prosent vekttap, noe som øker tiden det tar å oppnå et slankemål.

Kilder

Referanser

  1. Martins C, Gower BA, Hunter GR. Metabolic adaptation delays time to reach weight loss goals. Obesity (Silver Spring). 2022;30(2):400-406. doi:10.1002/oby.23333 DOI
  2. Busko M. 'Physiology Fights Back' When People Are Trying to Lose Weight. Medscape Medical News. January 27, 2022. www.medscape.com
  3. Martins C, Roekenes J, Salamati S, Gower BA, Hunter GR. Metabolic adaptation is an illusion, only present when participants are in negative energy balance. Am J Clin Nutr. 2020;112(5):1212-1218. doi:10.1093/ajcn/nqaa220 DOI
  4. Martins C, Gower BA, Hill JO, Hunter GR. Metabolic adaptation is not a major barrier to weight-loss maintenance. Am J Clin Nutr. 2020;112(3):558-565. doi:10.1093/ajcn/nqaa086 DOI