Nyhetsartikkel

Hydrokortison ved samfunnservervet lungebetennelse

Alvorlig samfunnservervet lungebetennelse er ingen uvanlig sykdom og har høy dødelighet. Hva vet vi om effekten av tilleggsbehandling med glukokortikoid?

Samfunnservervet lungebetennelse ("community-acquired pneumonia") er et folkehelseproblem. Det var 489 millioner tilfeller av nedre luftveisinfeksjon i verden i 20191. Mange blir innlagt i sykehus. I USA var lungebetennelse den niende hyppigste årsaken til død og den hyppigste årsaken til død som følge av infeksjon2. Det er beregnet at 10-12 prosent av pasienter innlagte på sykehus i høyinntektsland med samfunnservet lungebetennelse, dør3. Blant pasienter som behandles med mekanisk ventilasjon, dør opptil 30 prosent4.

Lungebetennelse kan føre til intens lunge- og systemisk betennelse som resulterer i nedsatt gassutveksling, sepsis og organsvikt, og økt risiko for død. Glukokortikoider har kraftige antiinflammatoriske og immunmodulerende effekter som reduserer konsekvensene av lungebetennelse. Det er imidlertid uklart om glukokortikoider bedrer overlevelsen5.

I en fase 3, dobbel-blind, randomisert, kontrollert studie fra Frankrike publisert i New England Journal of Medicine6 sammenlignet forskerne effekten av intravenøst hydrokortison 200 mg daglig i 4 til 7 dager, deretter nedtrapping over 8 til 14 dager, med placebo. Pasientene var innlagte på intensivenheter med samfunnservervet lungebetennelse. Det primære utfallsmålet var død ved 28 dager.

Hydrokortison er mer potent enn kortison. Det er fordi kortison i seg selv er inaktivt. Etter at det er administrert, omdannes kortison til hydrokortison i leveren.

800 pasienter var randomisert da studien ble stanset etter en interimanalyse. Data fra 795 pasiener ble analysert.

 • Ved dag 28 var 25 av 400 pasienter (6,2 prosent) i hydrokortison-gruppen døde mot 47 av 395 (12 prosent) i placebo-gruppen.
 • Blant de som ikke ble mekanisk ventilert ved inklusjon i studien, ble endotrakeal intubasjon utført hos 40 av 222 (18 prosent) i hydrokortison-gruppen mot 65 av 220 (25 prosent) i placebo-gruppen.
 • Blant pasientene som ikke fikk vasopressor behandling ved inklusjon, ble slik behandling startet hos 55 av 359 pasienter (15 prosent) i hydrokortison-gruppen mot 86 av 344 (25 prosent) i placebo-gruppen.
 • Forekomsten av sykehuservervede infeksjoner og gastrointestinale blødninger var de samme i de to gruppene.

Konklusjon: Blant pasienter med alvorlig samfunnservervet lungebetennelse som ble behandlet på intensivavdelingen, hadde de som fikk hydrokortison en lavere risiko for død innen dag 28 enn de som fikk placebo.

En tilsvarende studie fra USA viste ingen effekt på dødelighet av methylprednisolon7. I en lederkommentar8 antydes det at forklaringen på diskrepansen mellom de to studiene kan være at den franske studien ekskluderte pasienter med septisk sjokk og influensa. Bakgrunnen for å ekskludere influensapasienter var at observasjonsstudier tyder på at mortaliteten til influensapasienter økte når de ble behandlet med glukokortikoider9.

Kilder

Referanser

 1. GBD 2019 LRI Collaborators. Age-sex differences in the global burden of lower respiratory infections and risk factors, 1990-2019: results from the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet Infect Dis. 2022;22(11):1626-1647. doi:10.1016/S1473-3099(22)00510-2 DOI
 2. Heron M. Deaths: leading causes for 2019. Natl Vital Stat Rep 2021;70:1-114. PMID: 34520342 PubMed
 3. Musher DM, Thorner AR. Community-acquired pneumonia. N Engl J Med. 2014;371(17):1619-1628. doi:10.1056/NEJMra1312885 DOI
 4. Cilloniz C, Ferrer M, Liapikou A, et al. Acute respiratory distress syndrome in mechanically ventilated patients with community-acquired pneumonia. Eur Respir J. 2018;51(3):1702215. Published 2018 Mar 29. doi:10.1183/13993003.02215-2017 DOI
 5. Briel M, Spoorenberg SMC, Snijders D, et al. Corticosteroids in Patients Hospitalized With Community-Acquired Pneumonia: Systematic Review and Individual Patient Data Metaanalysis. Clin Infect Dis. 2018;66(3):346-354. doi:10.1093/cid/cix801 DOI
 6. Dequin PF, Meziani F, Quenot JP, et al. Hydrocortisone in Severe Community-Acquired Pneumonia. N Engl J Med. 2023;388(21):1931-1941. doi:10.1056/NEJMoa2215145 DOI
 7. Meduri GU, Shih MC, Bridges L, et al. Low-dose methylprednisolone treatment in critically ill patients with severe community-acquired pneumonia. Intensive Care Med. 2022;48(8):1009-1023. doi:10.1007/s00134-022-06684-3 DOI
 8. Metlay JP, Waterer GW. Time to Treat Severe Community-Acquired Pneumonia with Steroids?. N Engl J Med. 2023;388(21):2001-2002. doi:10.1056/NEJMe2302544 DOI
 9. Rodrigo C, Leonardi-Bee J, Nguyen-Van-Tam J, Lim WS. Corticosteroids as adjunctive therapy in the treatment of influenza. Cochrane Database Syst Rev 2016;3:CD010406-CD010406. The Cochrane Library