Informasjon

Hypersensitivitet til gluten uten å ha cøliaki?

Mange pasienter tester negativt på cøliaki, men de er overbevist om at deres mageplager skyldes gluten. Er "gluten sensitivitet uten cøliaki" en realitet?

Bakgrunn

Hypersensitivitet til gluten uten å ha cøliaki, "noncoeliac gluten sensitivity (NCGS)", er en ny og kontroversiell diagnose1-3. På tross av rapporterte symptomer knyttet til inntak av gluten, så er fortsatt NCGS en diagnose basert på eksklusjon av cøliaki, definert som fravær av pålitelige biomarkører for cøliaki.

Les også vår artikkel om Hveteintoleranse - men ikke cøliaki.

Mange personer uten cøliaki følger et glutenfritt kosthold og insisterer på at gluten gir symptomer. Noen av disse personene mener de har cøliaki, på tross av negative testresultat, og mange kan ikke testes adekvat fordi de følger allerede en glutenfri kost. Spørsmålet blir da om gluten kan forårsake symptomer fra magetarmkanalen hos personer uten cøliaki, og om så, hva er mekanismen?

En australsk studie4 og en systematisk oversikt3 har prøvd å kaste lys over dette.

Neste side