Informasjon

Hypersensitivitet til gluten uten å ha cøliaki?

Metode og materiale

Forskerne i Australia gjennomførte en dobbel-blind, randomisert, placebokontrollert gluten-provokasjonsstudie. De deltakende pasientene hadde irritabel tarm syndrom og hadde testet negativt for cøliaki, men anga at de hadde kontroll over symptomene med glutenfri diett. Deltakere til studien ble rekruttert gjennom annonser i lokalpressen.

Bevis for at testpersonene ikke hadde cøliaki, krevde enten fravær av HLA-DQ2 og HLA-DQ8 (som finnes hos nesten alle med cøliaki, påvises i blodprøve) eller normal duodenalbiopsi ved endoskopi mens pasienten hadde en kost som inneholdt gluten.

39 personer tilfredsstilte kriteriene og ble inkludert, men 5 personer ble senere ekskludert - 4 av dem fordi de hadde for lite symptomer under en 2-ukers observasjonsperiode før oppstart av selve studien.

Pasientene ble randomisert til en gluten eller ikke-gluten (placebo) gruppe. Under forsøket ble deltakerne bedt om å spise 2 skiver med brød og 1 muffins daglig i 6 uker; denne maten inneholdt gluten for gluten-gruppen, men var gluten-fri for placebogruppen.

Testing i forkant av studien av smak og konsistens på de glutenfrie og glutenholdige produktene, viste at de var identiske.

Forrige side Neste side