Informasjon

Hypersensitivitet til gluten uten å ha cøliaki?

Resultater

Ni av deltakerne stanset inntaket av testmaten før studien var over, på grunn av ikke-tolererbare symptomer: 6 i glutengruppen etter en median på 7 dager og 3 i placebogruppen etter en median på 16 dager. Dårlig kontrollerte symptomer ble rapportert hos mer enn halvparten under den 6 uker lange studieperioden av flere i glutengruppen enn i placebogruppen (68% vs 40%, p=0.001). Under hele studieperioden var smerteskåre, tilfredshet med avføringens konsistens og slapphet signifikant verre i glutengruppen enn i placebogruppen. Ingen av gruppene viste endringer i nivåene av fekalt laktoferrin eller cøliaki-antistoffer, eller i mål på tarmens opptaksevne (intestinal permeabilitet). Responsen på gluten var den samme hos deltakere som hadde HLA-DQ2, HLA-DQ8, eller begge, og de som var negative på disse testene.

Forrige side Neste side