Nyhetsartikkel

Hypertensjon - en omstridt tilstand

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Usikker målemetode

Måling av blodtrykk er beheftet med en lang rekke feilkilder. Derfor anbefales det minst 5-6 målinger over tid før man konkluderer med at det foreligger hypertensjon - unntatt der det foreligger alvorlig hypertensjon. Det er viktig at diagnosen er sikker, siden hypertensjon krever livslang behandling av en person som i utgangspunktet er frisk.

Kvikksølvapparatet har vært det dominerende måleapparatet for blodtrykket, men nye måleinstrumenter har nå detronisert kvikksølvapparatet1. Idag brukes først og fremst aneroide og oscillometriske apparater. Mange bruker også 24 timers blodtrykksmålere.

Det oppstår hyppig feil på blodtrykksapparater slik at de bør kontrolleres og kalibreres jevnlig. I en norsk studie anga bare 4% av legene at de hadde faste rutiner for kalibrering av apparatene.

Det foreligger ikke nasjonale anbefalinger vedrørende apparatvalg, og de aller fleste intervensjonsstudier baserer seg på manuelle målinger av blodtrykk.

Forrige side Neste side