Nyhetsartikkel

Hypertensjon - en omstridt tilstand

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Overbehandler vi?

I følge store befolkningsstudier er blodtrykksnivået på vei nedover, og hjerte- og karsykdommene er på retur2-3. Samtidig er bruk av blodtrykksmidler i Norge nesten femdoblet på 30 år - i all hovedsak brukes midlene til behandling av høyt blodtrykk4-5. Når en så stor andel av befolkningen bruker slike medikamenter, er det trolig fordi det i dag er lavere blodtrykksgrenser og lavere behandlingsmål enn tidligere - pasientene blir behandlet mer intensivt enn før. Det kan også synes som om det er lettere for legene å velge reseptblokka i stedet for å bruke tid på å informere pasienten om livsstilsendringer som kan påvirke de andre risikofaktorene.

Den økte intensiteten i blodtrykksbehandlingen innebærer en risiko for å sykeliggjøre friske mennesker.

Forrige side Neste side