Nyhetsartikkel

Hypertensjon - en omstridt tilstand

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Medikamentvalg

Høye kostnader i blodtrykksbehandlingen gjør at norske helsemyndigheter, blant annet gjennom et Stortingsvedtak i 2004 og i nasjonale retningslinjer fra 2009, fremholder at tiazider bør være førstevalg. Den gode effekten av tiazider er senere blitt dokumentert i en stor metaanalyse der man ikke kunne finne systematiske forskjeller mellom ulike medikamentgrupper, og spesielt var det ingen forskjeller i tiaziders disfavør6. Likevel er dette en omstridt anbefaling.

Legemiddelverket innførte i 2004 en ordning med foretrukne legemidler, noe som sannsynligvis er forklaringen på at kostnadene for hjerte- og kretsløpsmidler er gått ned til tross for at forbruket har gått opp7. Denne ordningen opphørte nå fra 1. januar 2013. Det etterspørres imidlertid tydeligere retningslinjer for valg av medikamenter, slik det britiske NICE har kommet med8.

Kilder

Referanser

  1. Moe N, Getz L, Dahl K, Hetlevik I. Blodtrykksapparater på legekontorer. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 1233-5. Tidsskrift for Den norske legeforening
  2. Holmen J. Er svaret enda flere piller?. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 1202. Tidsskrift for Den norske legeforening
  3. Statistics Norway. Cardiovascular mortality in Norway. Oslo: Statistisk sentralbyrå, 2011. www.ssb.no/histstat/tabeller/4-10-en.html (3.5.2012)
  4. Blix HS, Landmark K, Selmer R, Reikvam A. Forskrivning av antihypertensive legemidler 1975-2010. Tidsskr Nor Laegeforen 2012; 132: 1224-8. Tidsskrift for Den norske legeforening
  5. Selmer R, Blix HS, Landmark K, Reikvam A. Choice of initial antihypertensive drugs and persistence of drug use – a four year follow-up of 78453 incident users. Eur J Clin Pharmacol 2012; 68: 1435-42.
  6. Fretheim A, Odgaard-Jensen J, Brørs O et al. Comparative effectiveness of antihypertensive medication for primary prevention of cardiovascular disease: systematic review and multiple treatments meta-analysis. BMC Med 2012; 10: 33.
  7. Sakshaug SE. Legemiddelforbruket i Norge 2007 – 2011. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2012.
  8. NICE clinical guideline CG 127. Hypertension: management of hypertension in adults in primary care, 2011. guidance.nice.org.uk
Forrige side