Nyhetsartikkel

Ibuprofen - max 400 mg ved akutte smerter

Hva er riktig dosering av ibuprofen ved akutte smerter hos voksne?

Temaside om Korona

Ibuprofen finnes i tablettstyrker fra 200 til 600 mg, og depottabletter med 800 mg. Vanlig dosering ved akutte smerter er 400 mg x 3, men ofte brukes høyere doser for å oppnå maksimal antiinflammatorisk effekt. 

Ved et akuttmottak i New York har forskere studert den analgetiske effekten av 3 ulike doser peroralt ibuprofen - enkeltdoser 400, 600 eller 800 mg ibuprofen, med effektvurdering etter 60 minutter. Studien var randomisert og dobbelt blindet. De fleste pasientene hadde akutte smerter fra muskler, skjelett eller hudskader. 

Gjennomsnittlige smerteskår på VAS-skala var 6,4, 6,5 og 6,4 ved inklusjon, og 4,4, 4,5 og 4,5 ved fornyet vurdering etter 60 minutter for de tre doseringsgruppene. Konklusjonen er med andre ord entydig: Det er ingen forskjell i analgetisk effekt etter 60 minutter på dosene 400, 600 eller 800 mg ibuprofen ved akutte smerter hos voksne. I denne kortvarige studien ble det ikke registrert noen bivirkninger av enkeltdosene. 

Det er også i tidligere studier vist at man sannsynligvis oppnår maksimal smertelindrende effekt av ibuprofen ved dosering 400 mg 3 ganger daglig. I tillegg har vi i tidligere nyhetssak omtalt den økte risikoen for hjerte- og karsykdom ved høye doser ibuprofen, og advart mot bruk av NSAIDs hos pasienter med hjertesvikt. 

Kilder

Referanser

  1. Motov S, Masoudi A, Drapkin J, et al. Comparison of oral ibuprofen at three single dose regimens for treating acute pain in the emergency department: A randomized controlled trial. Ann Emerg Med 2019. PMID: 31383385 PubMed