Nyhetsartikkel

Identifisering av den infarkt-relaterte arterien ved non-STEMI

En ny type MR-undersøkelse ser ut til å kunne finne den infarkt-relaterte arterien med klart høyere nøyaktighet enn ved koronar angiografi.

Å påvise hvilken som er den infarkt-relaterte arterien (IRA) ved non-ST-segment-elevasjons myokardinfarkt (non-STEMI) kan være utfordrende. Mange pasienter med non-STEMI har multivessel koronar arteriesykdom eller ikke-signifikant koronar arteriesykdom, og det er vanskelig å finne IRA hos disse pasientene1. Delayed-enhancement cardiac magnetic resonance (DE-CMR) er en MR-undersøkelse som har vist seg svært nyttig blant annet i diagnostikken av viabelt myokardvev, kardiomyopati og myokarditt2. DE-CMR har vist seg å kunne gi en nøyaktig lokalisering av små myokardinfarkter.

I den aktuelle studien var formålet å evaluere om DE-CMR forbedrer våre muligheter til å identifisere IRA hos pasienter med non-STEMI3.

114 pasienter med førstegangs myokardinfarkt ble inkludert i studien. Pasientene gjennomgitt DE-CMR etterfulgt av koronar angiografi. Intervensjonskardiologen kjente ikke til resultatet fra DE-CMR-undersøkelsen. Senere ble bildene fra koronar angiografien og DE-CMR vurdert uavhengig av hverandre med mål å identifisere IRA. Mønsteret til DE-CMR ble også brukt til å bestemme om det forelå en ikke-iskemisk patogenese til myokardnekrosen.

IRA lot seg ikke identifisere ved koronar angiografi hos 37 prosent av pasientene (n=42). Blant disse ble IRA eller en ny ikke-koronar arteriesykdom påvist med DE-CMR hos henholdsvis 60 prosent og 19 prosent av pasientene. Også blant pasienter der koronarangiografien hadde identifisert IRA, fant DE-CMR en annen IRA eller ikke-koronar arteriesykdom hos henholdsvis 14 prosent og 13 prosent.

Totalt sett medførte DE-CMR en ny IRA diagnose hos 31 prosent og en diagnose av ikke-iskemisk patogenese hos 15 prosent, samlet 46 prosent. Av 55 pasienter som fikk utført revaskularisering, ble dette hos 27 prosent utført på koronararterier som fremstod normale på koronarangiografien, men der DE-CMR fastslo diagnosen.

Forskerne konkluderer at påvisning av IRA ved koronar angiografi kan være utfordrende ved non-STEMI. Hos nær halvparten førte DE-CMR til en ny IRA diagnose eller avdekket en ikke-iskemisk patogenese. Revaskularisering av koronararterier som ifølge DE-CMR ikke er årsaken til myokardinfarktet, er ikke uvanlig.

Kilder

Referanser

  1. Niccoli G, Scalone G, Crea F. Acute myocardial infarction with no obstructive coronary atherosclerosis: mechanisms and management. Eur Heart J. 2015; 36:475–481. doi: 10.1093/eurheartj/ehu469. DOI
  2. Franco A, Javidi S, Ruehm SG. Delayed Myocardial Enhancement in Cardiac Magnetic Resonance Imaging. J Radiol Case Rep. 2015 Jun; 9(6): 6–18. . www.ncbi.nlm.nih.gov
  3. Heitner JF, Senthilkumar A, Harrison JK, et al. Identifying the Infarct-Related Artery in Patients With Non–ST-Segment–Elevation Myocardial Infarction. Insights From Cardiac Magnetic Resonance Imaging. Circulation: Cardiovascular Interventions. 2019;12. www.ahajournals.org