Nyhetsartikkel

IgG og IgM antistoffer mot SARS-CoV-2

Hvordan responderer immunsystemet på SARS-CoV-2?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I denne studien fra Kina fulgte forskerne 41 pasienter med bekreftet SARS-CoV-2. Både pasienter med mild, moderat og alvorlig sykdom ble inkludert1.

Av de 41 pasientene ble 40 (98 prosent) positive på IgG og 36 (88 prosent) positive på IgM. Mediantiden for serokonversjon var 11 dager for IgG og 14 dager for IgM. Tiden til serokonversjon kom altså tidligere for IgG enn for IgM. Nivået for IgG nådde sin høyeste konsentrasjon på dag 30, mens den høyeste konsentrasjonen for IgM ble nådd på dag 18 før den begynte å synke.

Blant de kritisk syke steg antistoffmengden raskt over terskelverdien fra dag 7, mens den hos de med mildere sykdom passerte terskelverdien på dag 5 og steg langsommere videre.

Selv om IgG-nivået til de med mild og moderat sykdom fortsatt steg ved dag 28, var IgG-responsen i den kritisk syke gruppen signifikant sterkere 4 uker etter symptomstart.

IgM i den kritisk syke gruppen steg over terskelverdien på dag 10, nådde maksimal verdi på dag 23 og sank så.

Forfatterne konkluderer at hos flertallet av pasientene var det antistoffrespons på SARS-CoV-2 i løpet av de første 3 ukene av sykdommen. Tiden til serokonversjon for IgG-antistoffer kom tidligere enn for IgM. Antistoff-responsen for kritisk syke pasienter kom senere men sterkere.

Kilder

Referanser

  1. Qu J, Wu C, Li X, et al. Profile of IgG and IgM antibodies against severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Clinical Infectious Diseases, ciaa489, 27 April 2020 . doi:10.1093/cid/ciaa489 DOI