Nyhetsartikkel

Ikke-alkoholisk fettleversykdom og polycystisk ovariesyndrom

Ikke-alkoholisk fettleversykdom forekommer hyppigere blant kvinner med polycystisk ovariesyndrom.

Ikke-alkoholisk fettleversykdom (nonalcoholic fatty liver disease, NAFLD) er betegnelsen på et spektrum av leverskader som skyldes økt akkumulering av lipid i leveren. Ny forskning har vist en høy prevalens av NAFLD blant kvinner med polycystisk ovariesyndrom (PCOS). Uavhengig av BMI har man funnet en sterk sammenheng mellom høye androgennivåer typisk for PCOS, samt insulinresistens, og funn av NAFLD hos disse kvinnene, noe som tyder på at disse faktorene bidrar mer til leverskaden enn fedme. Pågående studier tyder på at NAFLD forekommer hyppigere også blant normalvektige kvinner med PCOS.

De fleste studiene har fokusert på NAFLD blant voksne, premenopausale kvinner, mens forekomsten av NAFLD blant yngre kvinner har gått upåaktet. Det påpekes også at studier på dette feltet mangler mangfold, stort sett har studiene fokusert på hvite kvinner eller studiene mangler demografisk informasjon.

I den aktuelle studien publisert i The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism1 har forskerne sett på NAFLD blant kvinner med PCOS og fokusert på betydningen av hyperandrogenisme, BMI, insulinresistens og alder. Prevalens av NAFLD blant kvinner med PCOS var 52 prosent mot 30 prosent blant kvinner uten PCOS.

Forfatterne påpeker at fremtidige studier bør være større og inkludere kvinner av ulik etnisitet. Det er nødvendig å fokusere mer på hvordan økte androgener og insulinresistens påvirker den økte risikoen for NAFLD blant kvinner med PCOS med ulik vekt, alder og etnisitet.

Kilder

Referanser

  1. Falzarano C, Lofton T, Osei-Ntansah A, et al. Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Women and Girls with Polycystic Ovary Syndrome published online ahead of print, 2021 Sep 7. J Clin Endocrinol Metab. 2021;dgab658. doi:10.1210/clinem/dgab658 DOI