Nyhetsartikkel

Immunmedierte sykdommer og kreftrisiko

En stor britisk kohortstudie har sett på sammenhengen mellom å ha en immunmediert sykdom og risikoen for å utvikle kreft i lokale, ekstralokale eller i fjerntliggende organer.

Inflammasjon spiller en sentral rolle i karsinogenesen. Nylige gjennombrudd innen kreftimmunterapi har økt vår forståelse av betydningen av immunregulering i kreftutvikling. Spesifikke mekanismer for immunregulering i tumorgenesen har blitt avdekket. Immunmedierte sykdommer utgjør en klinisk heterogen gruppe lidelser, som påvirker opptil 10 prosent av befolkningen på verdensbasis1.

Flere immunmedierte sykdommer har vært assosiert med økt risiko for kreft i de involverte organene, slik som inflammatoriske tarmsykdommer og tykktarmskreft2, primær skleroserende kolangitt og hepatobiliær kreft3, og cøliaki og tynntarmskreft4. Disse funnene tyder på en lokal kreftfremkallende effekt av immun dysregulering. En fersk studie5 fant imidlertid en assosiasjon av visse immunmedierte sykdommer med høyere risiko for kreft i fjerne organer, slik som Crohns sykdom med ekstrakolonisk kreft og ulcerøs kolitt med hepatobiliær kreft. Revmatoid artritt som en systemisk sykdom har vært assosiert med høyere risiko for lymfom og lungekreft og lavere risiko for bryst-, kolorektal- og prostatakreft6-7. Disse funnene tyder på at enkelte immunmedierte sykdommer kan være assosiert med kreftrisiko i fjerne organer eller systemisk utenfor lokale organer.

Den aktuelle studien publisert i JAMA Oncology8 er en prospektiv kohortstudie med data fra den britiske biobanken, der deltakerne ble fulgt fra inklusjon i perioden 2006 til 2010 og frem til 2019. Formålet med studien var å undersøke sammenhengen mellom 48 immunmedierte sykdommer og risikoen for kreft, blant annet med fokus på risikoen for å utvikle lokal eller ekstralokal kreftsykdom.

Totalt 478 753 deltakere inngikk i studien. 2834 krefttilfeller oppstod blant 61 496 pasienter med immunmediert sykdom, og 26 817 krefttilfeller ble påvist blant 417 257 pasienter uten underliggende immunmediert sykdom. Fem av de organspesifikke immunmedierte sykdommene var signifikant assosiert med høyere risiko for lokal, men ikke ekstralokal kreft (HR = hazard ratio):

 • Astma: HR 1.34, 95% KI 1.14-1.56.
 • Cøliaki: HR 6.89, 95% KI 2.18-21.75
 • Idiopatisk trombocytopenisk purpura: HR 6.94, 95% KI 3.94-12.25
 • Primær biliær kolangitt: HR 42.12, 95% KI 20.76-85.44.
 • Autoimmun hepatitt: HR 21.26, 95% KI 6.79-66.61.

Ni immunmedierte sykdommer var assosiert med økt risiko for kreft i de involverte organene (som lungekreft ved astma). 13 immunmedierte sykdommer var assosierte med økt risiko for kreft i nærliggende organer (som leverkreft ved Crohns sykdom) eller fjerntliggende organer (som tungekreft ved autoimmun hepatitt).

Forfatterne konkluderer at i denne kohortstudien var immunmedierte sykdommer assosiert med økt risiko for total kreft. Organspesifikke immunmedierte sykdommer hadde sterkere assosiasjoner til risiko for lokale kreftformer enn ekstralokale kreftformer. Assosiasjonene for individuelle immunmedierte sykdommer var i stor grad organspesifikke, men de ble også observert for enkelte kreftformer i nære og fjerne organer eller forskjellige systemer. Funnene støtter rollen til lokal og systemisk immunregulering i kreftutvikling.

Kilder

Referanser

 1. Agrawal M, Shah S, Patel A, Pinotti R, Colombel JF, Burisch J. Changing epidemiology of immune-mediated inflammatory diseases in immigrants: a systematic review of population-based studies. J Autoimmun. 2019;105:102303. doi:10.1016/j.jaut.2019.07.002 DOI
 2. Olén O, Erichsen R, Sachs MC, et al. Colorectal cancer in ulcerative colitis: a Scandinavian population-based cohort study. Lancet. 2020;395(10218):123-131. doi:10.1016/S0140-6736(19)32545-0 DOI
 3. McGee EE, Castro FA, Engels EA, et al. Associations between autoimmune conditions and hepatobiliary cancer risk among elderly US adults. Int J Cancer. 2019;144(4):707-717. doi:10.1002/ijc.31835 DOI
 4. Emilsson L, Semrad C, Lebwohl B, Green PHR, Ludvigsson JF. Risk of small bowel adenocarcinoma, adenomas, and carcinoids in a nationwide cohort of individuals with celiac disease. Gastroenterology. 2020;159(5):1686-1694.e2. doi:10.1053/j.gastro.2020.07.007 DOI
 5. Mark-Christensen A, Erichsen R, Veres K, Laurberg S, Sørensen HT. Extracolonic cancer risk after total colectomy for inflammatory bowel disease: a population-based cohort study. J Crohns Colitis. 2020;14(5):630-635. doi:10.1093/ecco-jcc/jjz199 DOI
 6. Simon TA, Thompson A, Gandhi KK, Hochberg MC, Suissa S. Incidence of malignancy in adult patients with rheumatoid arthritis: a meta-analysis. Arthritis Res Ther. 2015;17(1):212. doi:10.1186/s13075-015-0728-9 DOI
 7. Mercer LK, Davies R, Galloway JB, et al; British Society for Rheumatology Biologics Register (BSRBR) Control Centre Consortium. Risk of cancer in patients receiving non-biologic disease-modifying therapy for rheumatoid arthritis compared with the UK general population. Rheumatology (Oxford). 2013;52(1):91-98. doi:10.1093/rheumatology/kes350 DOI
 8. He M, Lo C, Wang K, et al. Immune-Mediated Diseases Associated With Cancer Risks. JAMA Oncol. 2022;8(2):209–219. doi:10.1001/jamaoncol.2021.5680 DOI