Nyhetsartikkel

Import av antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens er et økende problem for pasienter og helsetjenesten i hele verden. Den høye reiseaktiviteten i befolkningen bidrar til å forsterke dette problemet.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bakgrunn

Antibiotikaresistens er et økende problem for pasienter og helsetjenesten i hele verden. I Norge har vi en viss kontroll på grunn av god hygiene, restriktiv bruk av antibiotika, gode kontrollrutiner og isolering av pasienter som er koloniserte med resistente bakterier under sykehusopphold. Men moderne reiseaktivitet medfører et stadig økende press mot idyllen. Det angis at mer enn 300 millioner mennesker besøker land med dårlige hygieniske forhold hvert år. Det er godt kjent at sykehusopphold utenfor Norden medfører økt risiko for å bli kolonisert med resistente bakterier. Andre risikofaktorer enn sykehusopphold er ikke like godt kartlagte.

Materiale og metode

I den aktuelle studien fra Finland er det analysert avføringsprøver fra reisende før og etter turistreiser til land utenfor Skandinavia1. Deltakerne ble rekruttert i en reisemedisinsk klinikk. Krav til deltakelse var at oppholdet skulle bestå av minimum 4 overnattinger. Totalt ble det analysert prøver fra 430 personer. Alle prøvene ble testet for extended-spektrum beta-laktamase-produserende Enterobacteriaceae (ESBL-E). ESBL innebærer at bakteriene produserer et enzym som bryter ned beta-laktam-antibiotika, det vil si penicillin og cefalosporiner. ESBL-produserende bakterier er ikke sjelden også resistent mot andre antibiotika.

Resultater

Før reise ble det påvist ESBL hos 5 personer, etter reisen hos 93 personer – det vil si at 21% av alle reisende ble kolonisert. Risiko var størst for reise til Sør Asia (46%), Sørøst Asia (33%) og Midt-Østen (33%). I Afrika sør for Sahara ble 12% kolonisert. Det var ingen tilfeller av ESBL hos reisende til Europa, USA eller Australia. Totalt opplevde 67% turistdiare på reisen, og blant disse var 26% kolonisert med ESBL ved hjemkomst. Hos de som hadde brukt antibiotika mot turistdiare, ble 46% kolonisert. Det ble også påvist en økende forekomst av ESBL med økende alder.

Diskusjon

Risikoen for å få med resistente bakterier hjem fra ferie er betydelig. Hos reisende til Sør-Asia fant man ESBL hos 46%. I undergruppen som også hadde turistdiare og ble behandlet med antibiotika, fant man ESBL hos 80%. Vi kan redusere resistens-importen ved å unngå reise til land med de dårligste hygieniske forholdene. Klarer vi å forebygge turistdiare, og i tillegg kun bruker antibiotika i de alvorligste tilfellene, kan dette sannsynligvis også redusere koloniseringen betydelig. Utviklingen er likevel bekymringsfull og går i den retningen at vi snart må teste alle som har vært på reise, og ikke bare de som har vært hospitalisert, før sykehusinnleggelse her i landet.

Kilder

Referanser

  1. Kantele A, Lääveri T, Mero S, et al. Antimicrobials increase travelers’ risk of colonization by extended-spectrum betalactamse-producing Enterobacteriaceae. Clin Infect Dis 2015: e-pub.