Nyhetsartikkel

Infektivitet av asymptomatisk versus symptomatisk covid-19

Er det noen forskjell på infektiviteten til symptomatiske versus asymptomatiske tilfeller av covid-19?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I et forskningsbrev publisert i The Lancet rapporterer forskere om en studie gjennomført i Singapore1. Formålet med studien var å avklare infektiviteten til personer med covid-19 på basis av deres symptomer og serologiske status. Studiepopulasjonen var alle personer som hadde fullført sin karanteneperiode som følge av at de hadde vært nærkontakter til personer som var infiserte med covid-19.

 

Singapores teststrategi for SARS CoV-2 er satt opp for å oppdage infeksjon både blant symptomatiske og asymptomatiske individer. Arbeidere i ulike industrier blir rutinemessig testet ukentlig eller annenhver uke, og alle nærkontakter til de som tester positivt, blir også testet. Alle som har vært i karantene testes med PCR ved slutten av karanteneperioden. Serologiprøver blir også tatt hos de fleste for å få kunnskap om mulig varighet av deres covid-19 infeksjon.

628 personer med covid-19 ble inkludert i analysen. 3790 ble satt i karantene etter å ha vært i nærkontakt med indekstilfelle. I gjennomsnitt ble 6.0 personer satt i karantene per indekstilfelle. Totalt utviklet 89 (2 prosent) av de 3790 covid-19 i karanteneperioden. I 50 av de 89 (56 prosent) tilfellene var indekstilfellet asymptomatisk mens 39 (44 prosent) var smittet av et symptomatisk indekstilfelle.

De statistiske analysene viste at insidensen av covid-19 blant nærkontakter til et symptomatisk indekstilfelle var 3.85 ganger høyere enn for nærkontakter til asymptomatiske indekstilfeller (95% KI 2.06-7.19).

Funnene tyder på at personer med asymptomatisk covid-19 er mindre infeksiøse enn symptomatiske tilfeller.

Kilder

Referanser

  1. Sayampanathan AA, Heng CS, Pin PH, et al. Infectivity of asymptomatic versus symptomatic COVID-19. The Lancet, published December 18, 2020. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)32651-9. DOI