Nyhetsartikkel

Inflammatorisk hjertesykdom blant idrettsutøvere etter covid-19

Hva er risikoen for at profesjonelle idrettsutøvere utvikler inflammatorisk hjertesykdom etter gjennomgått covid-19?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I den generelle befolkningen har man observert en høy insidens av hjerteskade blant pasienter hospitalisert for alvorlig akutt respiratorisk syndrom (ARDS) som følge av covid-191. Vi vet imidlertid lite om den totale prevalensen av kardiovaskulær sykdom forbundet med covid-19 eller i hvilken grad myokardskade oppstår etter asymptomatiske eller milde symptomatiske tilfeller av infeksjonen.

Myokarditt forårsaket av covid-19 er en stor bekymring blant idrettskardiologer fordi insidensen av slik myokarditt er ukjent, og fordi myokarditt er blant de hyppigste årsakene til plutselig hjertedød blant unge idrettsutøvere. I forbindelse med pandemien innførte de profesjonelle idrettsligaene i USA et konservativt "return-to-play" (RTP) hjertetest program som fulgte retningslinjene til American College of Cardiology for idrettsutøvere som testet positivt på covid-19.

Formålet med den aktulle studien2 var å undersøke prevalensen av påvisbar inflammatorisk hjertesykdom blant profesjonelle idrettsutøvere med tidligere covid-19 infeksjon ved å bruke anbefalingene for screening med RTP. Studien ble utført i perioden mai til oktober 2020.

Troponinprøver, EKG og hvile-ekkokardiografi ble utført etter en positiv covid-19 test. De med positive resultater på screeningprøvene ble henvist til ytterligere prøver, inkludert hjerte-MR og/eller stress-ekkokardiografi.

Studien bestod av 789 profesjonelle idrettsutøvere med gjennomsnittsalder 25 år. 777 var menn (98,5 prosent). 460 (58 prosent) hadde hatt symptomatisk covid-19 og 329 (42 prosent) hadde hatt asymptomatisk sykdom. Utredningen ble utført i gjennomsnitt 19 dager etter en positiv covid-19 test. Unormale screeningresultater ble funnet hos 30 utøvere (3.8 prosent). 5 av utøverne viste seg å ha inflammatorisk hjertesykdom (myokarditt 3, perikarditt 2) når all utredning var utført, og disse fikk ikke gjenoppta idrettsaktiviteten.

I denne studien hadde en liten minoritet av idrettsutøvere diagnostisert med covid-19 utviklet inflammatorisk hjertesykdom. Forfatterne mener det aktuelle screeningprogrammet bidrar til en sikker gjenopptakelse av profesjonell idrettsaktivitet.

Kilder

Referanser

  1. Clerkin KJ, Fried JA, Raikhelkar J, et al. COVID-19 and Cardiovascular Disease. Circulation. 2020;141(20):1648-1655. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.120.046941 DOI
  2. Martinez MW, Tucker AM, Bloom OJ, et al. Prevalence of Inflammatory Heart Disease Among Professional Athletes With Prior COVID-19 Infection Who Received Systematic Return-to-Play Cardiac Screening. JAMA Cardiol. Published online March 04, 2021. doi:10.1001/jamacardio.2021.0565 DOI