Nyhetsartikkel

Influensavaksinen senker risikoen for hjerteinfarkt

Influensavaksinasjon gir en forbigående nedsatt risiko for kardiovaskulære hendelser, men gjelder det for alle?

Ifølge en artikkel i European Heart Journal1 så gjenspeiler forekomsten av akutte kardiovaskulære hendelser, som hjerteinfarkt og kardiovaskulær død, forekomsten av influensa. Studier har vist at på befolkningsnivå er det en sammenheng mellom influensa og kardiovaskulære hendelser etter at det er kontrollert for insidenstrender, sesongvariasjon og miljøfaktorer2-3. Tidligere studier viser at forekomsten av hjerteinfarkt og slag er opptil seks ganger høyere i tidlige perioder etter klinisk diagnostisert influensalignende sykdom eller laboratoriebekreftet influensavirusinfeksjon4-5. Flere underliggende mekanismer kan forklare influensautløste kardiovaskulære hendelser: influensa kan påvirke direkte vaskulære celler eller induserer hemodynamiske, inflammatoriske og pro-koagulerende prosesser6.

Metaanalyser har vist en redusert insidens av et første hjerteinfarkt og hjerneslag 1-3 måneder etter influensavaksinasjon7-9, men det er uklart i hvilken grad underliggende kardiovaskulær risiko påvirker denne sammenhengen.

Det aktuelle studien fra England1 innhentet statistiske dødelighetsdata for perioden 2008 til 2019. Personer i alderen 40 til 84 år med en første akutte vaskulære hendelse og som hadde blitt vaksinert mot influensa i løpet av de foregående 12 månedene, ble inkludert i studien. 193 900 personer oppfylte de to kriteriene.

I hovedanalysen ble risikoen for akutt kardiovaskulær hendelse redusert i løpet av 15–28 dager etter vaksinasjon (Insidens ratio, IR 0,72 (95 % KI 0,70–0,74)), og mens effektstørrelsen avtok, forble den redusert i 91–120 dager etter vaksinasjon (IR 0,83 (95% KI 0,81–0,88)). Reduserte kardiovaskulære hendelser ble sett etter vaksinasjon blant individer i alle aldersgrupper og med både økt og lav kardiovaskulær risiko.

Forfatterne konkluderer at influensavaksinen kan være kardiovaskulært gunstig blant personer med varierende kardiovaskulær risiko. Ytterligere studier er nødvendig for å karakterisere populasjonene som kan ha de største kardiovaskulære fordelene av vaksinasjon.

Kilder

Referanser

  1. Davidson JA, Banerjee A, Douglas I, et al. Primary prevention of acute cardiovascular events by influenza vaccination: an observational study published online ahead of print, 2022 Dec 20. Eur Heart J. 2022;ehac737. doi:10.1093/eurheartj/ehac737 DOI
  2. Blackburn R, Zhao H, Pebody R, Hayward A, Warren-Gash C. Laboratory-Confirmed respiratory infections as predictors of hospital admission for myocardial infarction and stroke: time-series analysis of English data for 2004–2015. Clin Infect Dis 2018;67:8–17. Doi: 10.1093/cid/cix1144 DOI
  3. Imai C, Barnett A, Hashizume M, et al. The role of influenza in the delay between low temperature and ischemic heart disease: evidence from simulation and mortality data from Japan. Int J Environ Res Public Health 2016;13:454. Doi: 10.3390/ijerph13050454 DOI
  4. Warren-Gash C, Hayward AC, Hemingway H, et al. Influenza infection and risk of acute myocardial infarction in England and Wales: a CALIBER self-controlled case series study. J Infect Dis 2012;206:1652–1659. Doi: 10.1093/infdis/jis597 DOI
  5. Warren-Gash C, Blackburn R, Whitaker H, McMenamin J, Hayward AC. Laboratory-confirmed respiratory infections as triggers for acute myocardial infarction and stroke: a self-controlled case series analysis of national linked datasets from Scotland. Eur Respir J 2018;51:1701794. Doi: 10.1183/13993003.01794-2017 DOI
  6. Bazaz R, Marriott HM, Francis SE, Dockrell DH. Mechanistic links between acute respiratory tract infections and acute coronary syndromes. J Infect 2013;66:1–17. Doi: 10.1016/j.jinf.2012.09.009 DOI
  7. Clar C, Oseni Z, Flowers N, Keshtkar-Jahromi M, Rees K. Influenza vaccines for preventing cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 2015;5:CD005050. Doi: 10.1002/14651858.CD005050.pub3 DOI
  8. Udell JA, Zawi R, Bhatt DL, et al. Association between influenza vaccination and cardiovascular outcomes in high-risk patients. JAMA 2013;310:1711. Doi: 10.1001/jama.2013.279206 DOI
  9. Behrouzi B, Bhatt DL, Cannon CP, et al. Association of influenza vaccination with cardiovascular risk: a meta-analysis. JAMA Netw Open 2022;5:e228873–e228873. Doi: 10.1001/JAMANETWORKOPEN.2022.8873 DOI