Nyhetsartikkel

Inguinal hernie etter radikal prostatektomi

Insidensen av inguinal hernie etter laparoskopisk prostatektomi er økt, men den er lavere enn ved tradisjonell, åpen kirurgi.

Utilsiktede konsekvenser kan inntre etter kirurgiske intervensjoner som endrer normalanatomien på tross av de gode intensjonene med å fjerne sykdom. Inguinal hernie er en slik konsekvens.

Insidensen av inguinal hernier etter prostatektomi er lavere ved et minimalt invasivt inngrep (laparoskopi) enn ved tradisjonell åpen kirurgi.

Det er uklart hvilke intraoperative tiltak som øker risikoen for postoperativt inguinal hernie, men inngrepet innebærer åpenbart endringer i de myopektinale strukturene som omgir og støtter den interne inguinalringen. Samtidig reparasjon av brokket i forbindelse med den radikale prostatektomien er en trygg og effektiv måte å forebygge postoperativt inguinal hernie på.

I en systematisk oversikt basert på 27 studier, fant forskerne en prevalens av postoperativt inguinal hernie på mellom 3 prosent og 19 prosent1. Lav kroppsmasse indeks, anstrengt vannlating før inngrepet, patent processus vaginalis og et hernie funnet under operasjonen predikerte inguinal hernie. Etter at brokket var reparert, var tilbakefall sjelden.

Funnene i denne studien bekrefter at inguinal hernie er en potensiell komplikasjon til minimal invasiv kirurgi. Prevalens var lavere i rene laparoskopiske tilfeller, noe forskerne tror kan skyldes en ekstraperitoneal tilgang sammenlignet med en transperitoneal tilgang. 

Kilder

Referanser

  1. Fernando H, Garcia C, Hossack T, et al. Incidence, Predictive Factors and Preventive Measures for Inguinal Hernia following Robotic and Laparoscopic Radical Prostatectomy: A Systematic Review. Journal of Urology, 1 Jun 2019. www.auajournals.org