Nyhetsartikkel

Injeksjonsbehandling ved posttraumatisk stresslidelse?

En injeksjon som blokkerer ganglion stellatum kan lindre symptomene på posttraumatisk stresslidelse (PTSD) ifølge en enkeltblindet, randomisert, kontrollert studie.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Forskning tyder på at ekstreme traumer kan stimulere det sympatiske nervesystemet. Ganglion stellatum, en samling nerver lokalisert ved basis av nakken, er en del av dette nervesystemet og beskrives som en slags "vektstasjon" for "fight or flight" reaksjonen.

Blokkeringen av ganglion stellatum innebærer injeksjon av et korttidsvirkende lokalanestetikum i og rundt ganglionet som midlertidig blokkerer dets funksjon. Prosedyren er rask å utføre, tar bare 5 minutter, men må utføres av spesialister som har erfaring med prosedyren.

Studien bestod av 113 aktive militærpersonell, 100 menn og 13 kvinner, gjennomsnittsalder 37 år1. Deltakerne var diagnostisert med PTSD og skulle ha vært stabile på psykotropiske medisiner over en periode på minst 3 måneder.

Pasientene fikk to injeksjoner med to ukers mellomrom, begge satt på høyre side i nakken. Det ble injisert 7-10 ml ropivakain 0.5 prosent i og rundt ganglionet ved nivå av fremre tuberkel av C6. Kontrollgruppen fikk sham-injeksjoner med saltvann. Pasientene ble fulgt i 8 uker.

En bedring på 10 poeng eller mer på det validerte spørreskjemaet Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-5 (CAPS-5) ble brukt som markør for en klinisk viktig forskjell.

Resultatene viste en forbedring på 12.6 poeng i intervensjonsgruppen mot 6.1 i kontrollgruppen. En statistisk signifikant effekt og et resultat over det som på forhånd var definert som klinisk signifikant. Effekten var størst for de med alvorligere PTSD-symptomer. Studien viste også signifikant lavere skårer for depresjon, ubehag, angst, smerte, fysisk og mental funksjon blant de i intervensjonsgruppen.

Forskerne konkluderer at behandlingene med blokkering av ganglion stellatum var effektive når det gjaldt å redusere symptomene til militærpersoner med milde til moderate PTSD-symptomer kontrollert etter 8 uker. Generaliserbarheten er usikker og oppfølgingstiden kort. Flere og større studier behøves for å avklare om dette er en nyttig behandling.

Det er uklart hvordan en slik behandling eventuelt skal anvendes. Skal den brukes tidlig eller sent i behandlingen av PTSD, i kombinasjon med psykoterapi eller i kombinasjon med andre medisiner? Det er også åpenbart at den ikke virker på alle, så hvilke karakteristika har responderne?

Det er uklart hvordan blokkeringen av ganglion stellatum virker i forhold til posttraumatisk stresslidelse, men noen eksperter tror at intervensjonen "restarter" det sympatiske nervesystemet til status før traumet inntrådte, muligens ved å gi feedback til amygdala som er nært knyttet til emosjonell prosessering.

Kilder

Referanser

  1. Olmsted KLR, Bartoszek M, Mulvaney S, et al. Effect of Stellate Ganglion Block Treatment on Posttraumatic Stress Disorder Symptoms. JAMA Psychiatry. Published online November 6, 2019. jamanetwork.com