Nyhetsartikkel

Inkubasjonstiden for COVID-19

Hvor lang tid tar det fra en er smittet til COVID-19 gir klinisk sykdom?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Annals of Internal Medicine har presentert en studie der forskerne har sett på varigheten av inkubasjonsperioden for det nye coronaviruset "severe acute respiratory syndrome coronavirus 2" (SARS-CoV-2) ved "Coronavirus Disease 2019" (COVID-19)1. Forskerne påpeker at det foreløpig er begrenset kunnskap om viktige egenskaper vedrørende virusets epidemiologi, som varigheten av inkubasjonsperioden for klinisk sykdom.

Formålet med den aktuelle studien var å estimere lengden av inkubasjonsperioden til COVID-19 og beskrive dets betydning for folkehelsen.

Det ble gjennomført en samleanalyse (pooled analysis) av bekreftede tilfeller av COVID-19-tilfeller rapportert mellom 4. januar og 24. februar2020. Dataene stammet fra nyhetsrapporter og pressemeldinger fra 50 provinser, regioner og land utenfor Wuhan, Hubei provinsen i Kina. De inkluderte pasientene var personer med bekreftet SARS-CoV-2 infeksjoner. Det ble registrert demografiske karakteristika, datoer og tider av mulig eksponering, symptomstart, når feberen kom og sykehusinnleggelse.

Det var 181 bekreftede tilfeller med identifiserbare tidspunkt for eksponering og symptomstart for å beregne inkubasjonsperioden. Median inkubasjonsperiode var 5.1 dager (95% KI 4.5-5.8 dager). Hos 97.5 prosent av de som utviklet symptomer, var det skjedd innen 11.5 dager (95% KI 8.2-15.6 dager). Estimatene innebærer at under konservative antakelser vil 101 av hver 10.000 tilfeller (99 persentilen) utvikle symptomer etter 14 dager av aktiv monitorering eller karantene.

Forfatterne konkluderer at deres studie bidrar med ytterligere kunnskap om at inkubasjonsperioden for COVID-19 er ca. 5 dager, lik den for SARS. Resultatene gir støtte til nåværende anbefalinger om varigheten av karanteneperioden for personer som kan være eksponert for SARS-CoV-2, selv om lengre observasjonsperioden kan være nødvendig i ekstreme tilfeller.

Forfatterne anfører at offentlig rapporterte tilfeller kan innebære en overrepresentasjon av alvorlige tilfeller og at inkubasjonsperioden for disse kan være forskjellig fra de med mild sykdom.

Kilder

Referanser

  1. Lauer SA, Grantz KY, Bi Q, et al. The Incubation Period of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) From Publicly Reported Confirmed Cases: Estimation and Application. Ann Intern Med 2020, Mar 10 [Online ahead of print]. annals.org