Nyhetsartikkel

Inntak av plante- vs dyreprotein og mortalitet

Hvilken betydning har typen protein vi inntar på mortalitet og risikoen for kardiovaskulær sykdom?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Et kosthold med protein av høy kvalitet antas å ha gunstige effekter på vekt, metabolisme og sunn aldring1. Tidligere studier har vist at proteinrike dietter fører til vekttap og tap av fett, muligens på grunn av den negative energibalansen som oppstår som følge av lengrevarende metthetsfølelse og energiforbruk2-3. I tillegg kommer at kardiovaskulære risikofaktorer som blodtrykk, lipider og glykemisk modulering er vist å bli bedre med mer protein og mindre karbohydrater3-5. Det er imidlertid uklart i hvilken grad ulike proteinkilder - fra planter eller dyr - påvirker dette, ifølge en studie publisert i JAMA Internal Medicine6.

Formålet med den aktuelle studien var å undersøke sammenhengen mellom total mortalitet og årsakspesifikk mortalitet og inntak av planteprotein.

Studien var en prospektiv kohortstudie med data fra 416 104 menn og kvinner som deltok i the US National Institutes of Health–AARP Diet and Health Study fra 1995 til 2011. Måleinstrumentet var et validert spørreskjema om matinntak og omfanget av inntaket av ulike typer mat, inkludert planteprotein og animalsk protein.

Den endelige kohorten bestod av 237 036 menn (57 prosent) og 179 068 kvinner. Medianalder var 62 år. Basert på 6 000 748 personår-observasjoner var det 77 614 dødsfall (19 prosent). Etter å ha justert for flere viktige kliniske og andre risikofaktorer, fant forskerne at høyere inntak av planteprotein var forbundet med lavere total mortalitet for begge kjønn. For menn var hazard ratio 0.95 (95% KI 0.94-0.97) og for kvinner HR 0.95 (95% KI 0.93-0.96). Også forskjeller i absolutt risiko var signifikante.

På grunnlag av data fra studien beregnet forskerne at ved å erstatte 3 prosent av energien fra animalske proteiner med planteprotein førte det til en 10 prosent redusert risiko for kardiovaskulær sykdom. Den reduserte mortaliteten ble særlig tilskrevet høyere inntak av planteprotein på bekostning av eggprotein (24 prosent lavere risiko blant menn og 21 prosent lavere risiko blant kvinner) og rødt kjøtt protein (13 prosent lavere risiko for menn og 15 prosent lavere risiko for kvinner).

Forskerne konkluderer at i denne store prospektive kohorten var høyere inntak av planteprotein forbundet med små reduksjoner i total og kardiovaskulær mortalitet. Funnene gir støtte til at valg av proteinkilder i kostholdet kan påvirke helsen og sjansen for et langt liv. Det må likevel understrekes at gevinstene ikke var store, selv om det var signifikante statistiske forskjeller. 

Kilder

Referanser

  1. Rodriguez NR. Introduction to Protein Summit 2.0: continued exploration of the impact of high-quality protein on optimal health. Am J Clin Nutr. 2015;101(6):1317S-1319S. PMID: 25926510. PubMed
  2. Leidy HJ, Clifton PM, Astrup A, et al. The role of protein in weight loss and maintenance. Am J Clin Nutr. 2015 Jun;101(6):1320S-1329S. PMID: 25926512.
  3. Santesso N, Akl EA, Bianchi M, et al. Effects of higher- versus lower-protein diets on health outcomes: a systematic review and meta-analysis. Eur J Clin Nutr. 2012;66(7):780-788. PMID: 22510792. PubMed
  4. Tielemans SM, Altorf-van der Kuil W, Engberink MF, et al. Intake of total protein, plant protein and animal protein in relation to blood pressure: a meta-analysis of observational and intervention studies. J Hum Hypertens. 2013;27(9):564-571. PMID: 23514841.
  5. Dong JY, Zhang ZL, Wang PY, Qin LQ. Effects of high-protein diets on body weight, glycaemic control, blood lipids and blood pressure in type 2 diabetes: meta-analysis of randomised controlled trials. Br J Nutr. 2013;110(5):781-789. PMID: 23829939.
  6. Huang J, Liao LM, Weinstein SJ, et al. Association Between Plant and Animal Protein Intake and Overall and Cause-Specific Mortality. JAMA Intern Med. 2020;180(9):1173–1184. PMID: 32658243.