Nyhetsartikkel

Inntekt, forventet levealder og dødelighet i Norge

Hvilken innvirkning har inntekt på forventet levealder? Og blir forskjellene mellom rike og fattige mindre eller større?

I en norsk studie har forskerne sett på forskjeller i forventet levealder og mortalitet relatert til inntekt blant voksne 40 år eller eldre1. Dataene var hentet fra nasjonale helsedataregistre og pågikk i perioden fra 2005 til 2015.

Totalt inngikk 3.041.828 personer i studien. I løpet av observasjonstiden døde 441.768 personer. Gjennomsnittsalderen i studiepopulasjonen var 59 år, og gjennomsnittsantallet i husholdningene var 2.5. 

Forventet levealder var høyest blant kvinner med inntekt i den øverste 1 prosenten (86.4 år, 95% KI 85.7-87.1), noe som var 8.4 år lengre enn kvinner med inntekt i den laveste 1 prosenten (95% KI 7.2-9.6). Menn med lavest 1 prosent inntekt hadde lavest forventet levealder (70.6 år, 95% KI 69.6-71.6), noe som var 13.8 år mindre enn menn med topp 1 prosent inntekt (95% KI 12.3-15.2).

I perioden fra 2005 til 2015 økte forskjellene i forventet levealder relatert til inntekt, vesentlig på grunn av død av hjerte- og karsykdommer, kreft, kronisk obstruktiv lungesykdom og demens i de eldste aldersgruppene. I løpet av samme periode økte den forventede levealderen blant de 25 prosent av kvinnene med høyest inntekt med 3.2 år (95% KI 2.7-3.7), mens forventet levealder i gruppen kvinner med 25 prosent lavest inntekt gikk ned med 0.4 år (95% KI -1.0-0.2). Blant menn økte forventet levealder med 3.1 år (95% KI 2.5-3.7) i den høyeste inntektskvartilen og med 0.9 år (95% KI 0.2-1.6) i den laveste inntektskvartilen.

Forskjellene i forventet levealder relatert til inntekt i Norge var de samme som man har observert i USA, bortsett fra at forventet levealder var høyere i Norge i de nedre til midtre delene av inntektsfordelingen både blant menn og kvinner.

Forfatterne konkluderer at det i Norge var vesentlige og økende gap i forventet levealder relatert til inntekt i perioden fra 2005 til 2015.

Kilder

Referanser

  1. Kinge JM, Modalsli JH, Øverland S, et al. Association of Household Income With Life Expectancy and Cause-Specific Mortality in Norway, 2005-2015. JAMA. 2019;321(19):1916-1925. doi:10.1001/jama.2019.4329 DOI