Nyhetsartikkel

Inntekt, forventet levealder og dødelighet i Norge

Hvilken innvirkning har inntekt på forventet levealder? Og blir forskjellene mellom rike og fattige mindre eller større?

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I en norsk studie har forskerne sett på forskjeller i forventet levealder og mortalitet relatert til inntekt blant voksne 40 år eller eldre1. Dataene var hentet fra nasjonale helsedataregistre og pågikk i perioden fra 2005 til 2015.

Totalt inngikk 3.041.828 personer i studien. I løpet av observasjonstiden døde 441.768 personer. Gjennomsnittsalderen i studiepopulasjonen var 59 år, og gjennomsnittsantallet i husholdningene var 2.5. 

Forventet levealder var høyest blant kvinner med inntekt i den øverste 1 prosenten (86.4 år, 95% KI 85.7-87.1), noe som var 8.4 år lengre enn kvinner med inntekt i den laveste 1 prosenten (95% KI 7.2-9.6). Menn med lavest 1 prosent inntekt hadde lavest forventet levealder (70.6 år, 95% KI 69.6-71.6), noe som var 13.8 år mindre enn menn med topp 1 prosent inntekt (95% KI 12.3-15.2).

I perioden fra 2005 til 2015 økte forskjellene i forventet levealder relatert til inntekt, vesentlig på grunn av død av hjerte- og karsykdommer, kreft, kronisk obstruktiv lungesykdom og demens i de eldste aldersgruppene. I løpet av samme periode økte den forventede levealderen blant de 25 prosent av kvinnene med høyest inntekt med 3.2 år (95% KI 2.7-3.7), mens forventet levealder i gruppen kvinner med 25 prosent lavest inntekt gikk ned med 0.4 år (95% KI -1.0-0.2). Blant menn økte forventet levealder med 3.1 år (95% KI 2.5-3.7) i den høyeste inntektskvartilen og med 0.9 år (95% KI 0.2-1.6) i den laveste inntektskvartilen.

Forskjellene i forventet levealder relatert til inntekt i Norge var de samme som man har observert i USA, bortsett fra at forventet levealder var høyere i Norge i de nedre til midtre delene av inntektsfordelingen både blant menn og kvinner.

Forfatterne konkluderer at det i Norge var vesentlige og økende gap i forventet levealder relatert til inntekt i perioden fra 2005 til 2015.

Kilder

Referanser

  1. Kinge JM, Modalsli JH, Øverland S, et al. Association of Household Income With Life Expectancy and Cause-Specific Mortality in Norway, 2005-2015. JAMA. 2019;321(19):1916-1925. doi:10.1001/jama.2019.4329 DOI