Nyhetsartikkel

Ukentlig insulininjeksjon ved type 2-diabetes

I en fase 2 studie blant pasienter med type 2-diabetes ble to insulintyper sammenlignet. Den ene ble satt en gang daglig, den andre en gang ukentlig.

Ved utilfredsstillende kontroll over blodsukkeret med kostregulering og perorale antidiabetika, er det indikasjon for å begynne med insulin1. Det er imidlertid en behandling som både lege og pasient ofte nøler med å starte opp2-3. Tidligere data tyder på at pasienter med type 2-diabetes foretrekker færre injeksjoner og større fleksibilitet enn det som er mulig med dagens insulin4. Kanskje kan færre injeksjoner gjøre det lettere å akseptere og etterleve insulinbehandlingen blant pasienter med type 2-diabetes, slik at det oppnås bedre glykemisk kontroll5?

I en studie publisert i New England Journal of Medicine sammenlignet forskerne insulin icodec som injiseres en gang ukentlig, med insulin glargin som settes en gang daglig6. Studien var en randomisert, dobbelblind, dobbeldummy fase 2 studie som gikk over 26 uker. De inkluderte pasientene hadde ikke blitt behandlet med insulin tidligere.

247 pasienter deltok i studien. Ved starten av studien var basalt HbA1c i gjennomsnitt 8.09 prosent i icodec-gruppen og 7.96 i glargin-gruppen. Ved uke 26 var HbA1c henholdsvis 6.69 (icodec) og 6.87 (glargin) prosent. Forekomsten av episoder med hypoglykemi var sjeldne: 0.53 hendelser (icodec) og 0.46 hendelser (glargin) per pasientår. Det var ingen forskjeller mellom gruppene når det gjaldt andre bivirkninger. Disse var milde, og det var ingen alvorlige hendelser relatert til testmedisinene.

Forfatterne konkluderer at en gang ukentlig insulininjeksjon med icodec hadde like god glukosesenkende effekt og sikkerhetsprofil som den for en gang daglig insulininjeksjon med glargin blant pasienter med type 2-diabetes.

Kilder

Referanser

  1. Davies MJ, D’Alessio DA, Fradkin J, et al. Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes, 2018: a consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetologia 2018;61:2461-2498. PubMed
  2. Khunti K, Gomes MB, Pocock S, et al. Therapeutic inertia in the treatment of hyperglycaemia in patients with type 2 diabetes: a systematic review. Diabetes Obes Metab 2018;20:427-437. PubMed
  3. Pantalone KM, Misra-Hebert AD, Hobbs TM, et al. Clinical inertia in type 2 diabetes management: evidence from a large, real-world data set. Diabetes Care 2018;41(7):e113-e114. PMID: 29678811. PubMed
  4. Polonsky WH, Fisher L, Hessler D, Bruhn D, Best JH. Patient perspectives on once-weekly medications for diabetes. Diabetes Obes Metab 2011;13:144-149. PubMed
  5. Peyrot M, Barnett AH, Meneghini LF, Schumm-Draeger P-M. Insulin adherence behaviours and barriers in the multinational Global Attitudes of Patients and Physicians in Insulin Therapy study. Diabet Med 2012;29:682-689. PubMed
  6. Rosenstock J, Bajaj HS, Janež A, et al. Once-Weekly Insulin for Type 2 Diabetes without Previous Insulin Treatment published online ahead of print, 2020 Sep 22. N Engl J Med. 2020;10.1056/NEJMoa2022474. PMID: 32960514. PubMed