Nyhetsartikkel

Insulinkrise i USA

I USA er prisen på insulin blitt så høy at mange pasienter ikke har råd til å betale det det koster. Resultatet er dårligere glykemisk kontroll og flere tilfeller av diabetisk ketoacidose og død.

Insulin ble første gang injisert på en pasient med type 1 diabetes i 1922. Frem til da hadde type 1 diabetes blitt ansett som en dødelig sykdom. Frederick Banting og John Macleod ble belønnet med Nobelprisen i medisin i 1923 for sin oppdagelse av insulin. De solgte sitt patent for insulin til Universitetet i Toronto for 1 dollar hver. Banting uttalte: "Insulin does not belong to me, it belongs to the world."

I en kommentarartikkel i New England J of Medicine i november 2019 påpekes det at mange amerikanere idag må rasjonere sin bruk av insulin på grunn av økende priser1. De stigende prisene antas å skyldes delvis det faktum at over 90 prosent av alt insulin selges av tre selskaper som ved lov kan prise sine produkter til et nivå de forventer at markedet vil akseptere2. En annen viktig faktor er mangelen på direkte konkurranse mellom disse tre selskapene.

Idag er prisen på 100 enheter med korttidsvirkende insulin for voksne uten forsikring omkring 18 dollar. 100 enheter insulin dekker insulinbehovet hos en voksen person for mindre enn 2 døgn. I tillegg kommer behovet for intermediært eller langtidsvirkende insulin, som også er ganske kostbart. På grunn av de høye prisene på insulin er det mange amerikanere som rasjonerer insulinbruken, noe som har ført til dårligere glykemisk kontroll og i noen tilfeller diabetisk ketoacidose og død.

I flere amerikanske stater og forsikringsselskap er det nå satt et tak på hvor mye utgiftene til insulin skal være per måned hos de med forsikring. Det arbeides også på føderalt nivå med tiltak som skal bidra til å senke prisene.

Amerikanere reiser over grensen til Canada for å skaffe seg rimeligere insulin. Mens en kartong insulin i USA koster ca. 300 dollar, selges de i Canada for ca. 20 dollar - og insulin kan kjøpes reseptfritt. Flere stater i USA planlegger nå import av insulin fra Canada. Utfordringen er imidlertid at det ikke er nok insulin i Canada til å dekke behovet i USA.

Forfatterne av kommentarartikkelen i N Engl J Med minner om Bantings og Macleods uttalelse om at insulin tilhører folket. Nå, nesten 100 år senere er insulin utilgjengelig for tusenere av amerikanere på grunn av de høye kostnadene.

Kilder

Referanser

  1. Fralick M, Kesselheim AS. The U.S. Insulin Crisis — Rationing a Lifesaving Medication Discovered in the 1920s. N Engl J Med 2019; 381:1793-1795. doi:10.1056/NEJMp1909402 DOI
  2. Luo J, Avorn J, Kesselheim AS. Trends in Medicaid reimbursements for insulin from 1991 through 2014. JAMA Intern Med 2015;175:1681-1686. PubMed