Nyhetsartikkel

Intensiv behandling av type 1-diabetes

Etter en gjennomsnittlig oppfølging over 27 år var en inital intensiv diabetesbehandling forbundet med en beskjeden lavere risiko for død sammenlignet med konvensjonell behandling.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bakgrunn

Det er ikke dokumentert om mortaliteten ved type 1-diabetes påvirkes av intensiv insulinbehandling. I en amerikansk studie var målet å bestemme om det var noen forskjell i mortalitet mellom en opprinnelig intensiv eller konvensjonell behandling i en langtids oppfølgingsstudie1.

Materiale og metode

I perioden 1983 til 1993 ble 1441 friske personer i alderen 13 til 39 år med type 1-diabetes inkludert i en studie der forsøkspersonene ble randomisert til enten intensiv eller konvensjonell behandling, der målet var å studere effektene av nær-normale blodsukker på langsiktige komplikasjoner.

Etter at studien var avsluttet, ble pasientene fulgt opp i en multisenter observasjonsstudie frem til utgangen av 2012.

I den første delen av studien (1983-1993) ble 711 pasienter randomisert til intensiv terapi, der målet var å oppnå et blodsukker som var så nært normale blodsukker ved ikke-diabetes, som trygt mulig. De som ble randomisert til konvensjonell behandling (n=730), hadde som mål å unngå symptomatisk hypoglykemi og hyperglykemi.

Ved slutten av den eksperimentelle delen av studien, etter et gjennomsnitt av 6.5 år, ble alle deltakerne opplært i og anbefalt intensiv behandling, og de ble fulgt opp videre av sine egne leger.

Resultater

Man oppnådde valide data på 1429 pasienter. Av de 107 dødsfallene (7.4%) var 43 (6.0%) i den intensivt behandlede gruppen og 64 (8.8%) var i den konvensjonelt behandlede gruppen. Total mortalitetsrisiko var lavere i den intensive gruppen enn i den konvensjonelle gruppen, selv om den absolutte risikoreduksjonen var liten.

Primære årsaker til død var kardiovaskulær sykdom (24), kreft (21), akutte diabeteskomplikasjoner (19), ulykker og selvmord (18). Høye nivå av HbA1c var forbundet med økt mortalitet (HR=1.56, 95% CI, 1.35-1.81), samt utvikling av albuminuri (HR=2.20, 95% CI, 1.46-3.31).

Konklusjon

Etter en gjennomsnittlig oppfølging over 27 år av pasienter med type 1-diabetes, var 6.5 års initial intensiv diabetesterapi forbundet med en beskjeden reduksjon i mortalitet sammenlignet med konvensjonell behandling.

Kilder

Referanser

  1. Writing Group for the DCCT/EDIC Research Group. Association between 7 years of intensive treatment of type 1 diabetes and long-term mortality. JAMA. 2015;313(1):45-53. . doi:10.1001/jama.2014.16107 DOI