Nyhetsartikkel

Intercellulær mitokondriell overføring for revitalisering av vev

Mitokondrier spiller en viktig rolle i reparasjonsprosesser. De kan overføres fra friske celler til syke celler og bidra i revitaliseringen av skadet vev i ulike organer.

Mitokondriene er cellenes energikraftverk. Ved bruk av oksygen henter mitokondriene ut energi fra næringsstoffene vi spiser, og omdanner disse til energi (ATP). Energiproduksjonen foregår ved hjelp av flere hundre typer enzymer og andre proteiner som lages av mitokondrienes egne ribosomer. Dysfunksjon i mitokondriene er forbundet med et høyt antall patologiske endringer og sykdommer1-2.

Kilden til denne nyhetsartikkelen er en oversiktsartikkel i Nature3.

Lenge trodde man at mitokondriene kun fantes intracellulært i cytoplasma. Ny kunnskap har vist at mitokondriene kan reprogrammeres og bevege seg mellom celler4. Mitokondriene gjennomgår ofte morfologiske eller posisjonelle endringer når de reagerer på ulike stress- og energibehov. Foruten å revitalisere stressede celler og skadet vev på grunn av mitokondriell dysfunksjon, skjer den intercellulære mitokondrielle overføringen også under fysiologiske forhold. Mitokondriene er avgjørende for vevshomeostase, reparasjon av skadet vev, tumorprogresjon og immunregulering.

Den intercellulære vandringen av mitokondrier er best studert i sentralnervesystemet, det kardiovaskulære systemet og det respiratoriske systemet. Mitokondriedonering ser også ut til å spille en sentral rolle i stamcelleterapi.

I sentralnervesystemet antas intercellulær overføring av mitokondrier å være avgjørende i reparasjonsarbeidet ved iskemiske og hemorragiske skader, ved ryggmargsskader, i nevronal beskyttelse av kjemoterapi indusert nevrotoksisitet og ved nevrodegenerasjon. Mitokondriedysfunksjon er en viktig komponent ved nevrodegenerative sykdommer som Alzheimers og Parkinsons sykdom5-7.

Den intercellulære overføringen av mitokondrier er en universell biologisk hendelse som skjer med eller uten stressfaktorer, selv om mange av detaljene i denne prosessen fortsatt er stort sett uklare. Terapeutisk kan det være mulig å utnytte den nye innsikten til selektivt å katalysere eller avbryte denne typen mitokondriell kommunikasjon for vevsrevitalisering og homeostase samt tumorundertrykkelse.

Ytterligere studier er avgjørende for å avklare kunnskapshull om den intercellulære overføringen av mitokondrier ved normal fysiologi og i patologiske prosesser. Selv om det fortsatt er mange kritiske barrierer å overvinne, kan en bedre forståelse av optimale forhold for mitokondriell overføring føre til et gjennombrudd i bruken av friske mitokondrier til å erstatte skadede eller ødelagte mitokondrier i reparasjonsprosesser i kroppen. 

Et eksempel på en intervensjon der en tror mitokondriene stimuleres og kan bidra til å reparere skadet vev, er ved bruk av rødlysterapi, for eksempel i behandlingen av Parkinsons sykdom8

Kilder

Referanser

  1. Gorman GS, Chinnery PF, DiMauro S, et al. Mitochondrial diseases. Nat Rev Dis Primers. 2016;2:16080. Published 2016 Oct 20. doi:10.1038/nrdp.2016.80 DOI
  2. Sanderson TH, Reynolds CA, Kumar R, Przyklenk K, Hüttemann M. Molecular mechanisms of ischemia-reperfusion injury in brain: pivotal role of the mitochondrial membrane potential in reactive oxygen species generation. Mol Neurobiol. 2013;47(1):9-23. doi:10.1007/s12035-012-8344-z DOI
  3. Liu, D., Gao, Y., Liu, J. et al. Intercellular mitochondrial transfer as a means of tissue revitalization. Sig Transduct Target Ther 6, 65 (2021). https://doi.org/10.1038/s41392-020-00440-z
  4. Rafelski SM. Mitochondrial network morphology: building an integrative, geometrical view. BMC Biol. 2013;11:71. Published 2013 Jun 24. doi:10.1186/1741-7007-11-71 DOI
  5. Nitzan K, Benhamron S, Valitsky M, et al. Mitochondrial Transfer Ameliorates Cognitive Deficits, Neuronal Loss, and Gliosis in Alzheimer's Disease Mice. J Alzheimers Dis. 2019;72(2):587-604. doi:10.3233/JAD-190853 DOI
  6. Valdinocci D, Simões RF, Kovarova J, Cunha-Oliveira T, Neuzil J, Pountney DL. Intracellular and Intercellular Mitochondrial Dynamics in Parkinson's Disease. Front Neurosci. 2019;13:930. Published 2019 Sep 18. doi:10.3389/fnins.2019.00930 DOI
  7. Chen C, Turnbull DM, Reeve AK. Mitochondrial Dysfunction in Parkinson's Disease-Cause or Consequence?. Biology (Basel). 2019;8(2):38. Published 2019 May 11. doi:10.3390/biology8020038 DOI
  8. Ahrabi B, Tabatabaei Mirakabad FS, Niknazar S, et al. Photobiomodulation Therapy and Cell Therapy Improved Parkinson's Diseases by Neuro-regeneration and Tremor Inhibition. J Lasers Med Sci. 2022;13:e28. Published 2022 Jun 23. doi:10.34172/jlms.2022.28 DOI