Nyhetsartikkel

Interleukinhemmer mot covid-19?

Etter at fem legemidler ikke har vist vesentlig behandlingseffekt i WHOs studie "Solidarity", søkes det andre kandidatmedisiner mot covid-19. (Supplerende informasjon lagt til etter publisering)

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

WHOs «Solidarity therapeutics trial» publiserte den 15. oktober en pressemelding om hovedbudskapet av en mellomrapport1. Det ser ut som om ingen av behandlingene mot covid-19 som hittil har blitt evaluert i studien, har effekt av betydning på 28-dagers sykdomsdødeligheten eller sykdomsforløpet under innleggelsen. Konklusjonen gjelder legemidlene hydroksyklorokin, lopinavir/ritonavir, interferon og remdesivir.

Den eneste medikamentelle behandlingen som per i dag ser ut til å øke 28-dagers overlevelsen hos pasienter med alvorlig covid-19, er systemiske kortikosteroider2. Nå vil forskerne bak "Solidarity"-studien vurdere å utforske andre behandlingsalternativer som for eksempel nyere antivirale legemidler, immunmodulerende midler eller monoklonale antistoffer mot SARS-CoV-2.

Men hvilke virkestoffer kan det dreie seg om? Det har kommet lovende resultater fra en rekke observasjonsstudier om at tocilizumab muligens har effekt mot alvorlig covid-19.

Interleukinhemmeren er et immunmodulerende legemiddel som brukes til å behandle temporalis-arteritt/storcelle-arteritt hos voksne. En systematisk oversikt av observasjonsstudier der alvorlig syke covid-19 pasienter ble behandlet med tocilizumab, ble publisert i september3. Denne studien viste 12% redusert sykdomsdødelighet (NNT 11) hos pasientene som ble behandlet med interleukinhemmeren.

Ti observasjonsstudier med totalt 1358 pasienter inngår i metaanalysen. Forfatterne understreker at resultatene må tolkes forsiktig, på grunn av svakhetene som studiedesignet av observasjonsstudier medfører. Resultatene må bekreftes i randomiserte kontrollerte studier.

Oppdatering av saken den 23.10.2020: Nå er det publisert to RCTer som ikke kunne bekrefte behandlingseffekt av tocilizumab på 28-dagers sykdomsdødelighet hos innlagte pasienter med moderat-alvorlig covid-194-5.  

Kilder

Referanser

  1. WHO. News release. Solidarity Therapeutics Trial produces conclusive evidence on the effectiveness of repurposed drugs for COVID-19 in record time. Geneva, 15 October 2020. www.who.int
  2. WHO Rapid Evidence Appraisal for COVID-19 Therapies (REACT) Working Group, Sterne JAC, Murthy S, et al. Association Between Administration of Systemic Corticosteroids and Mortality Among Critically Ill Patients With COVID-19: A Meta-analysis published online ahead of print, 2020 Sep 2. JAMA. 2020;324(13):1-13. PMID: 32876694 PubMed
  3. Malgie J, Schoones JW, Pijls BG. Decreased mortality in COVID-19 patients treated with Tocilizumab: a rapid systematic review and meta-analysis of observational studies published online ahead of print, 2020 Sep 23. Clin Infect Dis. 2020;ciaa1445. PMID: 32964913 PubMed
  4. Hermine O, Mariette X, Tharaux PL, et al. Effect of Tocilizumab vs Usual Care in Adults Hospitalized With COVID-19 and Moderate or Severe Pneumonia: A Randomized Clinical Trial published online ahead of print, 2020 Oct 20. JAMA Intern Med. 2020; Pmid: 33080017 PubMed
  5. Stone JH, Frigault MJ, Serling-Boyd NJ, et al. Efficacy of Tocilizumab in Patients Hospitalized with Covid-19 published online ahead of print, 2020 Oct 21. N Engl J Med. 2020; Pmid: 33085857 PubMed