Nyhetsartikkel

Intervensjoner ved frostskader

I dagene etter skilangløpet La Diagonela ble flere skiløpere innlagt på sykehus med lokale frostskader. Hva er den evidensbaserte kunnskapen om behandling av slike skader?

Frostbitt er en termisk skade forårsaket av at vev eksponeres for kuldegrader lenge nok til at det dannes iskrystaller i det affiserte vevet. Avhengig av graden av vevsskade kan det oppstå trombose, iskemi, nekrose og gangren som i verste fall kan føre til amputasjon. Hurtig og riktig oppvarming av det nedfrosne området er grunnsteinen i frostskadebehandling.

En rekke andre intervensjoner for frostskader har blitt foreslått, som hyperbar oksygenbehandling, sympatektomi, trombolytisk behandling og vasodilaterende stoffer som iloprost, reserpin, pentoksifyllin og buflomedil, men gevinstene og ulempene med disse intervensjonene er uklare. (Reserpin og buflomedil er ikke registrert i Norge.)

En Cochrane-studie har sett på dette1. Forfatterne gjennomførte et grundig og omfattende søk etter intervensjonsstudier ved frostskader. De inkluderte randomiserte, kontrollerte studier (RCTs) som sammenlignet enhver medisinsk intervensjon i form av farmakologisk behandling, lokale behandlinger eller oppvarmingsteknikker ved frostskader sammenlignet med en annen behandling, placebo eller ingen behandling. Forfatterne brukte GRADE til å vurdere kvaliteten på studiene.

De fant kun én studie som oppfylte kvalitetskravene. En RCT med 47 deltakere med alvorlige frostskader. Studien hadde store metodologiske svakheter. Alle deltakerne gjennomgikk rask oppvarming, fikk aspirin 250 mg og 400 mg intravenøs buflomedil før de ble randomisert til en av tre behandlinger de følgende åtte dagene:

  • Gruppe 1 fikk tillegg av buflomedil 400 mg i.v. i en time per dag.
  • Gruppe 2 fikk prostacyklin, iloprost 0,5-2 ng/kg/min i.v. i seks timer per dag.
  • Gruppe 3 fikk iloprost 2 ng/kg/min i.v. i seks timer per dag + fibrinolyse med 100 mg rekombinant vevsplasminogen aktivator (rTPA) kun den første dagen.

Resultatet av studien kunne tyde på at iloprost og iloprost + rTPA i kombinasjon med buflomedil kunne redusere behovet for å gjøre amputasjon hos personer med alvorlige lokale frostskader sammenlignet med buflomedil alene. Men buflomedil ble trukket fra markedet i 2011 som følge av alvorlige bivirkninger2.

Forfatterne konkluderer at det mangler vitenskapelig dokumentasjon på effekten av intervensjoner ved lokale frostskader. Det er et stort behov for kvalitetsstudier for å fremskaffe bevis for effekten av behandlinger ved lokale frostskader.

Rask oppvarming av det nedfrosne området er avgjørende i frostskadebehandlingen, men det er viktig at den frostskadde får adekvat smertestillende behandling under opptiningen. Tross manglende vitenskapelig dokumentasjon er forslagene til tiltak ved lokale frostskader ifølge NEL vasodilaterende behandling, trombolyse, ev. tetanusprofylakse og ev. antibiotikabehandling3.

Kilder

Referanser

  1. Lorentzen AK, Davis C, Penninga L. Interventions for frostbite injuries. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Dec 20;12:CD012980. doi: 10.1002/14651858.CD012980.pub2. The Cochrane Library
  2. European Medicines Agency. Buflomedil. 17.11.2011. www.ema.europa.eu
  3. Løge I. Lokale frostskader. Norsk Elektronisk Legehåndbok, sist revidert 03.07.2018. legehandboka.no