Nyhetsartikkel

Intranasal medisin mot anfall med supraventrikulær takykardi

Paroksysmale supraventrikulære takykardier kan være plagsomme og skremmende og kan kreve legebehandling. Kan en selvadministrert intranasal medisin gjøre behandlingen enklere?

Supraventrikulær takykardi er en fellesbetegnelse for enhver takyarytmi som utgår fra atrialt vev og/eller i atrioventrikulært nodalt vev (AV-knute) med en frekvens på over 100 slag per minutt i hvile1. Det er vanligvis en takykardi med regelmessig, hurtig rytme - unntaket fra dette er atrieflimmer og multifokal atrietakykardi. Paroksysmal supraventrikulær takykardi er anfall med brå start og avslutning av supraventrikulær takykardi. Pasienter kan være asymptomatiske, de kan merke hjertebank (palpitasjoner), eller de kan ha mer uttalte symptomer med tung pust eller smerter.

Siden AV-knuten er en obligatorisk komponent i de fleste paroksysmale supraventrikulære takykardier, kan et medikament som forbigående forlenger AV-knutens refraktærfase, bidra til å avslutte en paroksysmal supraventrikulær takykardi og gjenopprette sinustakykardi. Selv om intravenøse kalsiumkanalblokkere eller adenosin er effektive2, må de administreres i en overvåket setting. Orale midler som kalsiumkanalblokkere og β-blokkere brukes under noen omstendigheter for å behandle paroksysmal supraventrikulær takykardi, men en akutt administrert pille-i-lommen-tilnærming har imidlertid lav effekt og virker sakte2-3. Kateterbasert ablasjon er et viktig alternativ, men færre enn halvparten av de potensielle pasientene gjennomgår denne prosedyren. 

Etripamil er en hurtigvirkende, intranasalt administrert, kalsiumkanalblokker under utvikling for medisinsk selvadministrering ved behov for akutt konvertering av AV-knute avhengig paroksysmal supraventrikulær takykardi4-5. Etripamil absorberes raskt av nesens slimhinne, med maksimal konsentrasjon nådd innen 7 minutter etter en 70 mg dose, og metaboliseres raskt. En fase 2-studie har vist lovende effekt6.

Resultatene fra en multisenter, randomisert, placebo-kontrollert, on-demand studie (RAPID) der effekten av intranasalt etripamil ble undersøkt, er nå publisert i The Lancet7. Deltakerne hadde EKG-verifiserte episoder med supraventrikulære takykardier. Ved anfall tok deltakerne testmedisin, placebo eller etripamil 70 mg, og dosen kunne gjentas etter 10 min hvis effekten uteble. Effekten ble registrert etter 30 min.

692 pasienter inngikk i studien. 184 hadde valide data for diagnose (elektrofysiologisk bekreftet) og tidsforløp. Anfallet ble kupert hos 63 av 99 pasienter som fikk etripamil (64 prosent), og 26 av 85 som fikk placebo (31 prosent). Mediantiden for konversjon var 17 min for etripamil og 54 min for placebo. Bivirkninger oppstod hos 50 prosent av de behandlet med etripamil og 11 prosent av de som fikk placebo. Bivirkningene oppstod i nesen og var milde til moderate og forbigående. Det var ingen alvorlige bivirkninger.

Forfatterne konkluderer at ved å bruke et symptomutløst, selvadministrert doseringsregime, var intranasalt etripamil godt tolerert, trygt og klart bedre enn placebo for rask konvertering av AV-knute avhengig paroksysmal supraventrikulær takykardi til sinusrytme. Denne tilnærmingen kan gi pasienter mulighet til å behandle paroksysmal supraventrikulær takykardi selv utenfor helsetjenesten, og har potensial til å redusere behovet for ytterligere medisinske intervensjoner, for eksempel intravenøse medisiner gitt i akuttomsorg.

Kilder

Referanser

  1. Brugada J, Katritsis DK, Arbelo E, et al. 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia The Task Force for the management of patients with supraventricular tachycardia of the European Society of Cardiology (ESC): Developed in collaboration with the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC). Eur Heart J 2019. doi:10.1093/eurheartj/ehz467. . .
  2. Ferguson JD, DiMarco JP. Contemporary management of paroxysmal supraventricular tachycardia. Circulation. 2003;107(8):1096-1099. doi:10.1161/01.cir.0000059743.36226.e8 DOI
  3. Alboni P, Tomasi C, Menozzi C, et al. Efficacy and safety of out-of-hospital self-administered single-dose oral drug treatment in the management of infrequent, well-tolerated paroxysmal supraventricular tachycardia. J Am Coll Cardiol. 2001;37(2):548-553. doi:10.1016/s0735-1097(00)01128-1 DOI
  4. Stambler BS, Plat F, Sager PT, et al. Rationale for and design of a multicenter, placebo-controlled, phase 3 study to assess efficacy and safety of intranasal etripamil for the conversion of paroxysmal supraventricular tachycardia. Am Heart J. 2022;253:20-29. doi:10.1016/j.ahj.2022.06.005 DOI
  5. Stambler BS, Plat F, Sager PT, et al. First Randomized, Multicenter, Placebo-Controlled Study of Self-Administered Intranasal Etripamil for Acute Conversion of Spontaneous Paroxysmal Supraventricular Tachycardia (NODE-301). Circ Arrhythm Electrophysiol. 2022;15(12):e010915. doi:10.1161/CIRCEP.122.010915 DOI
  6. Stambler BS, Dorian P, Sager PT, et al. Etripamil Nasal Spray for Rapid Conversion of Supraventricular Tachycardia to Sinus Rhythm. J Am Coll Cardiol. 2018;72(5):489-497. doi:10.1016/j.jacc.2018.04.082 DOI
  7. Stambler BS, Camm AJ, Alings M, et al. Self-administered intranasal etripamil using a symptom-prompted, repeat-dose regimen for atrioventricular-nodal-dependent supraventricular tachycardia (RAPID): a multicentre, randomised trial. Lancet. 2023;402(10396):118-128. doi:10.1016/S0140-6736(23)00776-6 DOI