Nyhetsartikkel

Jernopptak økte mer med dosering alternerende dager enn daglig

I en liten studie har forskere sett på forskjellene i jernabsorpsjon dersom jern gis daglig eller alternerende dager.

Hos kvinner med lavt jernnivå men uten anemi induserer jerntilskudd en økning i serum hepcidin som vedvarer i 24 timer. Det nedsetter jernabsorpsjonen fra tilskudd gitt senere samme eller neste dag. Følgelig er jernabsorpsjonen høyere hvis jern gis alternerende dager. Det er uklart om dette gjelder også for kvinner med jernmangelanemi som får høye doser med jerntilskudd.

Hepcidin er et protein som produseres i leveren og som er en sentral regulator av opptaket av jern i kroppen. Høyt hepcidin reduserer jernabsorpsjonen, mens lavt hepcidin øker den.

I den aktuelle studien av kvinner med jernmangelanemi var målet å vurdere om alternerende dager med 100 eller 200 mg jern ga høyere jernabsorpsjon sammenlignet med daglige jerntilskudd1. Sekundært ville man korrelere jernabsorpsjon med serum hepcidin og jernstatus parametre.

Studien var en cross-over studie blant 19 kvinner med median Hb på 11.5 mg/dL og gjennomsnittlig s-ferritin på 10 μg/L, som ble behandlet med enten 100 eller 200 mg jern.

Forskerne fant at tilskudd av 200 mg alternerende dager medførte dobbelt så høy jernabsorpsjon som en dosering på 100 mg daglig. En dosering på alternerende dager økte jernabsorpsjonen fra 40 prosent til 50 prosent sammenlignet med daglige doseringer. Det var ingen signifikante forskjeller i insidensen av gastrointestinale bivirkninger når man sammenlignet de to dosene.

Selv om hepcidinproduksjonen i leveren er sterkt redusert som følge av jernmangel og erytropoietinstimulering, så førte det perorale inntaket av jerntilskudd til en akutt hepcidin økning som vedvarte i 24 timer.

Kilder

Referanser

  1. Stoffel NU, Zeder C, Brittenham GM, et al. Iron Absorption From Supplements Is Greater With Alternate Day Than With Consecutive Day Dosing In Iron-Deficient Anemic Women. Haematologica. 2019 Aug 14. doi:10.3324/haematol.2019.220830 DOI