Informasjon

Kaffe, koffein og helse

Både kaffe og te inneholder det psykoaktive stoffet kaffein. Kaffe og te er blant de mest populære drikkene i verden, men er det sunt å drikke kaffe?

Kaffe og te er blant de mest populære drikker i verden og inneholder større mengder koffein, noe som gjør koffein til det mest konsumerte psykoaktive stoffet ifølge en oversiktsartikkel i New England Journal of Medicine1, som er vår kilde i denne artikkelen. 

Kaffe og te har blitt konsumert i hundrevis av år og har blitt en viktig del av kulturelle tradisjoner og sosialt liv. Kaffe brukes også til å øke vår våkenhet og produktivitet. Mengden koffein er høyest i kaffe, energidrikker og koffein tabletter. Kaffe er den dominerende kilden til koffein blant voksne, mens brus og te er viktigere kilder blant ungdommer.

Det har lenge vært en bekymring om kaffe øker risikoen for kreft og hjerte- og karsykdom, men de senere år har flere studier vist gunstige helseeffekter av kaffe. Vi vet ikke med sikkerhet om det er koffeinet som har disse effektene, eller om det er noen av de andre stoffene som følger med kaffen. En rekke planter inneholder koffein, men i tillegg inneholder disse plantene mange andre stoffer med fysiologiske effekter, noe som gjør det vanskelig å finne ut om det er koffeinet alene som har de ulike effektene.

koffeinets effekter

Kaffe absorberes raskt og innen 45 minutter. Koffeininnholdet i blodet når sin topp etter 15 minutter til 2 timer. Koffein sprer seg ut i hele kroppen og passerer blod-hjerne barriæren. Halveringstiden er 2.5 til 4.5 timer, men det er store individuelle forskjeller. Røyking påskynder nedbrytingen av koffein og reduserer halveringstiden med opptil 50 prosent. Genetiske forskjeller påvirker også nedbrytingen av koffein, og det samme gjør en rekke medisiner.

Kaffein påvirker hjernen og reduserer slitenhet, øker oppmerksomheten, bidrar til søvnløshet og kan indusere angst hos enkelte mennesker. Kaffein er vist å øke årvåkenhet til personer som har ensidig arbeid ved samlebånd, er langdistansesjåfører eller flyvere. Det er imidlertid viktig å tilføye at disse gunstige effektene er mest uttalt ved undertrykket søvn, og at koffein ikke kan kompensere for prestasjonstapet hos søvndepriverte. Koffein bidrar også til smertelindring når det brukes sammen med smertestillende midler.

Den ugunstige effekten på søvn som koffein kan ha, tilsier at mange bør unngå å drikke kaffe mot slutten av dagen.

Stans i kaffedrikkingen kan medføre abstinenssymptomer som hodepine, slitenhet, svekket oppmerksomhet og depresjonsfølelse.

Overdosering av koffein kan føre til angst, uro, nervøsitet, dysfori, oppstemthet og hyperaktivitet. Livstruende reaksjoner på kaffedrikking er ekstremt sjeldne og krever et inntak på nærmere 100 kopper kaffe.

Har koffein noen innvirkning på kroniske sykdommer?

Forskning på dette byr på problemer, blant annet fordi kaffedrikking ofte er forbundet med røyking og fordi det er vanskelig å kvantifisere inntaket av koffein.

Gitt det forbeholdet, så viser forskning at koffein fra kaffe ikke ser ut til å påvirke blodtrykket blant dem med høyt blodtrykk. Ufiltrert kaffe øker LDL-kolesterol sammenlignet med filtrert kaffe, så anbefalingen er å begrense inntaket av ufiltrert kaffe. Forskning viser ingen ugunstige effekter av kaffe og koffein på atrieflimmer, koronar hjertesykdom eller hjerneslag - det ser ut til å være motsatt, at kaffe reduserer risikoen for disse sykdommene.

Muligens har kaffe og koffein en beskjeden, positiv effekt på vekta, men denne effekten er negativ dersom koffein inntas i kaloririke drikker. Det er ikke holdepunkter for at kaffe påvirker insulin på noen ugunstig måte, tvert imot viser studier at både koffeinert og dekoffeinert kaffe reduserer risikoen for type 2-diabetes. Forskningen viser heller ikke at kaffe og koffein øker risikoen for kreftsykdom. Kaffedrikking reduserer risikoen for gallestein. Det samme gjelder for Parkinsons sykdom. Kaffedrikking er ikke vist å påvirke risikoen for demens og Alzheimers sykdom.

Et inntak på 2 til 5 kopper kaffe om dagen er i flere studier vist å forlenge levetiden og redusere risikoen for død av enhver årsak.

Gravide

Nedbrytingen av koffein er nedsatt hos gravide og hos fosteret. Høyt koffeininntak er således forbundet med lavere fødselsvekt og litt høyere risiko for abort. Anbefalingen er derfor at gravide bør begrense kaffedrikkingen under svangerskap.

Kaffe er sunt i moderate mengder

Dagens kunnskap om koffein og kaffedrikking tilsier at det ikke er grunn til å anbefale det som forebyggende tiltak mot kroniske sykdommer, men et moderat inntak av kaffe og te kan være en del av en sunn livsstil.

Kilder

Referanser

  1. van Dam RM, Hu FB, Willett WC. Coffee, Caffeine, and Health. N Engl J Med 2020; 383:369-378. July 23, 2020 . www.nejm.org