Nyhetsartikkel

Kalkutfellinger i rotatorcuffen

Mange pasienter får kalkutfellinger i skulderen i tilknytning til senene i rotatorcuffen. Det er uklart hva som er den beste behandlingen.

For å undersøke effekten av forskjellige ikke-operative behandlinger av kronisk kalsifisert tendinopati i skulderen, ble det gjort en systematisk granskning og metaanalyse av randomiserte studier for å bedømme smertereduksjon og funksjonelle forbedringer hos pasienter med kalsifisert tendinopati (peritendinitis calcarea), samt i hvilken grad behandlingene førte til tilbakegang av kalkutfellingen1.

14 studier med totalt 1105 pasienter tilfredsstilte inklusjons- og eksklusjonskriteriene i studien.

Studien viser at ultralydveiledet nålestikk (needling), radial ekstrakorporeal sjokkbølgebehandling og høyenergi fokusert ekstrakorporeal sjokkbølgebehandling (H-FSW) lindrer smerte og kan føre til fullstendig oppløsning av kalkutfellingen. Sammenlignet med lavenergi fokusert ekstrokorporeal sjokkbølgebehandling, transkutan nervestimulering og ultralydterapi, ga H-FSW den beste funksjonelle tilhelingen. 

Kilder

Referanser

  1. Wu YC, Tsai WC, Tu YK, Yu TY. Comparative effectiveness of nonoperative treatments for chronic calcific tendinitis of the shoulder: a systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Phys Med Rehabil. 2017 Aug;98(8):1678-1692.e6 . pmid:28400182 PubMed