Nyhetsartikkel

Kan antihypertensiv behandling reduseres blant eldre?

Polyfarmasi er en utfordring blant eldre pasienter. Mange bruker ett eller flere antihypertensiva. Er det trygt å senke intensiteten i behandlingen?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Høyt blodtrykk er den ledende modifiserbare risikofaktoren for kardiovaskulær sykdom1 og den vanligste komorbide tilstanden blant eldre mennesker med multimorbiditet2. Antihypertensiv behandling forebygger hjerneslag og kardiovaskulær sykdom blant eldre høyrisiko pasienter3. En høy andel eldre over 80 år behandles med antihypertensiva. Observasjonsstudier tyder på at lavere blodtrykk og bruk av flere antihypertensiva kan være skadelig for noen eldre pasienter med polyfarmasi og multimorbiditet4-5.

Seponering av antihypertensiva anbefales for en del eldre pasienter når gevinstene med fortsatt behandling ikke veier opp for de skadelige virkningene. Formålet med den aktuelle studien (The Optimising Treatment for Mild Systolic Hypertension in the Elderly, OPTIMISE) var å undersøke om redusert antihypertensiv medikasjon var mulig uten at det oppstod vesentlige endringer i systolisk blodtrykk eller andre uheldige effekter over en 12 ukers oppfølgingsperiode6.

Studien var en randomisert, ublindet, multisenter studie i allmennpraksis i England. Pasientene var 80 år eller eldre, hadde systolisk blodtrykk lavere enn 150 mm Hg og ble behandlet med minst 2 antihypertensive medikamenter. Intervensjonen innebar å fjerne ett antihypertensivum (n=282) eller vanlig oppfølging (n=287) uten endring i medikasjon. 

Gjennomsnittsalderen var 85 år, 49 prosent var kvinner, 534 av 569 pasienter gjennomførte studien. Totalt hadde 229 (86 prosent) i intervensjonsgruppen og 236 (88 prosent) i kontrollgruppen et systolisk blodtrykk lavere enn 150 mm Hg ved 12-ukers kontrollen. Av 7 sekundære utfallsmål viste 5 av dem ingen forskjell. Den reduserte medikasjonen ble oppretthold hos 187 (66 prosent) av deltakerne etter 12 uker.

Forfatterne konkluderer at blant eldre pasienter som behandles med flere antihypertensiva, var en strategi med redusert medikasjon sammenlignet med vanlig oppfølging ikke dårligere ("noninferior") når det gjaldt det systoliske blodtrykket ved kontroll etter 12 uker. Funnene tyder på at redusert antihypertensiv medikasjon hos noen eldre ikke var forbundet med en vesentlig  endringer i blodtrykket. Studien gir imidlertid ikke svar på langtidskonsekvensene av en slik strategi.

Kilder

Referanser

  1. Lozano R, Naghavi M, Foreman K, et al. Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet. 2012;380(9859):2095-2128. PubMed
  2. Violán C, Foguet-Boreu Q, Roso-Llorach A, et al. Burden of multimorbidity, socioeconomic status and use of health services across stages of life in urban areas: a cross-sectional study. BMC Public Health. 2014;14:530.
  3. Wright JT Jr, Williamson JD, Whelton PK, et al; SPRINT Research Group. A randomized trial of intensive versus standard blood-pressure control. N Engl J Med. 2015;373(22):2103-2116. PubMed
  4. Benetos A, Labat C, Rossignol P, et al. Treatment With multiple blood pressure medications, achieved blood pressure, and mortality in older nursing home residents: the PARTAGE study. JAMA Intern Med. 2015;175(6):989-995.
  5. Mansfield KE, Nitsch D, Smeeth L, Bhaskaran K, Tomlinson LA. Prescription of renin-angiotensin system blockers and risk of acute kidney injury: a population-based cohort study. BMJ Open. 2016;6(12):e012690.
  6. Sheppard JP, Burt J, Lown M, et al. Effect of Antihypertensive Medication Reduction vs Usual Care on Short-term Blood Pressure Control in Patients With Hypertension Aged 80 Years and Older. The OPTIMISE Randomized Clinical Trial. JAMA. 2020;323(20):2039-2051. doi:10.1001/jama.2020.4871 DOI