Nyhetsartikkel

Kan en covid-19 vaksine stanse smitten?

Det er store forventninger og håp knyttet til vaksinene mot covid-19. Men kan vaksinene stanse smitten, og klarer vi å oppnå flokkimmunitet?

Medscape1 refererer i en nyhetsmelding fra et møte om covid-19 vaksinene sponset av the American Public Health Association (APHA) og the National Academy of Medicine (NAM). Hovedbudskapet fra møtet er at studiene om vaksineeffektene så langt ikke har vist om vaksinene kan forhindre smitte av SARS-CoV-2 viruset.

"Vi vet ikke om mennesker kan bli infiserte og dermed smitte også etter vaksinasjon", uttaler en tidligere ansatt i amerikanske FDA, Margaret Hamburg. Hun påpeker at selv etter at man har begynt å vaksinere, så må de vanlige smittebeskyttende tiltakene fortsette i lang tid.

Det vil ta et år eller mer før vi har studier som kan besvare spørsmålet om vaksinene kan stanse smitten, uttalte en representant fra the National Institutes of Health (NIH), Larry Corey. Å slippe opp samfunnet og la de smitteforebyggende tiltakene opphøre, vil være et dårlig tiltak. "De som er blitt vaksinerte, kan enda fortsette uten symptomer og uten å vite det å spre viruset og sykdom".

Også Preben Aavitsland, overlege ved Folkehelseinstituttet, understreker dette: "Det er jo ikke sikkert at vaksinene vil kunne ha den effekten at de hindrer at du kan smitte videre. Hovedeffekten er at de hindrer at du blir alvorlig syk", sier han.

Det påpekes at dataene fra Pfizer/BioNTech og Moderna vaksinene dreier seg om å beskytte mot symptomatisk sykdom. Vi vet enda ikke om vaksinene kan hindre smitte.

Per november 2020 rapporterer Pfizer om 170 infeksjoner (hvorav 162 i placebogruppen) blant 41 000 deltakere, mens Moderna rapporterer om 95 tilfeller (hvorav 90 i placebogruppen) blant 30 000 deltakere. Protokollene for flere av vaksinestudiene vil etter hvert se på mulighetene for asymptomatisk smitte. Det blir også tatt blodprøver av deltakerne for å se om de har antigener som ikke er i vaksinene, og som vil indikere en mulig infeksjon på et eller annet tidspunkt.

"Vi kjenner ikke til mengden av virus i nesen som er nødvendig for at det oppstår infeksjon, varigheten av en slik bærertilstand og hva vaksinen gjør med det", uttaler Corey. Ifølge Francis Collins, direktør i NIH, kreves 80 prosent vaksinedekning for å oppnå flokkimmunitet, noe som det vil ta tid å oppnå - også fordi det er en markant andel i befolkningen som ikke ønsker å la seg vaksinere.

Kilder

Referanser

  1. Can a COVID-19 Vaccine Stop the Spread? Good Question. - Medscape - Nov 20, 2020. www.medscape.com