Nyhetsartikkel

Kan en enkel test predikere Alzheimer?

Det forskes på å finne tester som kan avsløre tidlige tegn på Alzheimers sykdom. En språktest viser lovende resultater.

Et mål i forskningen på Alzheimers sykdom er å kunne finne tidlige intervensjonsstrategier som kan redusere risikoen, forsinke starten eller bremse utviklingen av sykdommen. En tidlig intervensjon forutsetter imidlertid at det finnes en effektiv test som gjør det mulig å identifisere de som er i risiko. Mange variabler er forbundet med risikoen for å utvikle Alzheimer, men det er fortsatt et stort behov for å utvikle billige, pålitelige biomarkører på preklinisk Alzheimers sykdom.

Aldersrelatert kognitiv svikt manifesterer seg i forståelsen og måten vi ordlegger oss på. Lingvistiske evner og kompetanse kan gjøre en språktest til en sensitiv indikator på mental dysfunksjon. En tidlligere studie har vist at det er en sammenheng mellom svekkede lingvistiske prestasjoner tidligere i livet og høyere insidens av kognitiv svikt og utvikling av Alzheimers sykdom senere i livet1.

Målet med den aktuelle studien2 var å teste i hvilken grad en lingvistisk test utført som en singel test på kognitivt normale mennesker, kan brukes som en prognostisk markør for senere utvikling av Alzheimers sykdom.

Basert på data fra Framingham Heart Study utviklet forskerne en lingvistisk test som ble sammenlignet med kliniske og nevropsykologiske variabler. Testen ble basert på 703 tekststrofer fra 270 deltakere og ble anvendt på 80 personer. Halvparten av testpanelet utviklet Alzheimers sykdom før 85 års alder. Alle testvariablene ble innhentet i den kognitivt normale perioden. Gjennomsnittlig tid til diagnosen Alzheimers sykdom ble stilt, var 7.6 år.

Resultatene viste at testen hadde en signifikant prediktiv evne med nøyaktighet (accuracy) på 0.70. Resultatet tyder på at en språktest kan avsløre subtile tidlige tegn på utvikling av Alzheimers sykdom før det er mulig å påvise en klinisk svekkelse.

Både denne testen og andre mer avanserte biomarkører er enda under utvikling3-5. En enkel og billig språktest som kan utføres digitalt, kan kanskje i fremtiden bli så nøyaktig at den får en plass i den prekliniske utredningen av eldre mennesker. Så kan man jo spørre seg, ønsker jeg å ta en slik test og få vite at jeg kanskje kommer til å utvikle Alzheimers sykdom om noen år, så lenge det ikke finnes gode behandlinger som kan forhindre utviklingen av sykdommen?

Kilder

Referanser

  1. Snowdon D.A.Linguistic ability in early life and cognitive function and Alzheimer's disease in late life. Findings from the Nun study.JAMA: J Am Med Assoc. 1996; 275: 528-532. PMID: 8606473. PubMed
  2. Eyigoz E, Mathur S, Santamaria M, et al. Linguistic markers predict onset of Alzheimer's disease. EClinicalMedicine, published by The Lancet. Published October 22, 2020 . doi:10.1016/j.eclinm.2020.100583 DOI
  3. Cui Y, Liu B, Luo S, et al. Identification of conversion from mild cognitive impairment to Alzheimer's disease using multivariate predictors. PLoS One. 2011;6(7):e21896. doi:10.1371/journal.pone.0021896 DOI
  4. Pereira T, Lemos L, Cardoso S, et al. Predicting progression of mild cognitive impairment to dementia using neuropsychological data: a supervised learning approach using time windows. BMC Med Inform Decis Mak. 2017;17(1):110. Published 2017 Jul 19. doi:10.1186/s12911-017-0497-2 DOI
  5. Preische O, Schultz SA, Apel A, et al. Serum neurofilament dynamics predicts neurodegeneration and clinical progression in presymptomatic Alzheimer's disease. Nat Med. 2019;25(2):277-283. doi:10.1038/s41591-018-0304-3 DOI