Nyhetsartikkel

Kan en hormoninjeksjon bedre libido?

Nevropeptidet kisspeptin er en viktig endogen aktivator av reproduksjonssystemet både hos dyr og mennesker. Kan det bedre seksuallysten blant personer med nedsatt lyst?

Dysregulering og ubalanse i de nevrofysiologiske eksitatoriske og hemmende banene som regulerer seksuell lyst og opphisselse, resulterer i lav seksuell lyst1. En av de vanligste formene for lav seksuell lyst betegnes "hypoactive sexual desire disorder" (HSDD) og angis å ramme opptil 8 prosent av alle menn og 10 prosent av alle kvinner2.

Ifølge resultater fra to små randomiserte, kontrollerte studier fra Storbritannia publisert i JAMA Network Open, kan det reproduktive hormonet kisspeptin være et behandlingsalternativ for lav seksuell lyst hos menn og kvinner. Den ene studien ble utført med 32 premenopausale kvinner3, den andre med 32 menn4 - alle med HSDD. Gjennomsnittsalderen blant kvinnene var 29 år, blant menn 38 år. Dataene tyder på at injeksjoner av kisspeptin kan øke seksuell lyst hos menn og kvinner, og det kan øke stivheten i penis hos menn.

Kisspeptin er et naturlig forekommende reproduktivt hormon som fungerer som en viktig aktivator av reproduksjonssystemet. Dyrestudier viser at kisspeptin-signalering har nøkkelroller i å modulere reproduktiv atferd, inkludert seksuell motivasjon og ereksjon.

Begge studiene var dobbel-blinde, placebokontrollerte, krossover studier. I begge studiene fikk deltakerne en infusjon med kisspeptin eller placebo gitt over 75 minutter. Syv dager senere krysset deltakerne over til den andre behandlingen. Den aktive behandlingen førte til en signifikant økning i nåvåene av kisspeptin.

Mens deltakerne så sexvideoer, observerte forskerne at funksjonell MR viste at kisspeptin førte til signifikant endret hjerneaktivitet i nervesenter som er involvert i seksuelle prosesseringer, sammenlignet med placebo. Samtidig førte det til stivere penis og økt seksuell lyst blant menn. Den tilsvarende studien blant kvinner viste at kisspeptin stimulerte seksuell lyst. Ingen bivirkninger ble registrert.

Ifølge forskerne tyder resultatene på at kisspeptin kan tilby en trygg og sårt tiltrengt behandling for HSDD som påvirker millioner av mennesker rundt om i verden. De ser frem til å ta dette videre i fremtidige større studier, for eksempel ved erektil dysfunksjon, og i andre pasientgrupper

Kilder

Referanser

  1. Bancroft J. Central inhibition of sexual response in the male: a theoretical perspective. Neurosci Biobehav Rev. 1999;23(6):763-784. doi:10.1016/S0149-7634(99)00019-6 DOI
  2. Briken P, Matthiesen S, Pietras L, et al. Estimating the prevalence of sexual dysfunction using the new ICD-11 guidelines. Dtsch Arztebl Int. 2020;117(39):653-658. doi:10.3238/arztebl.2020.0653 DOI
  3. Thurston L, Hunjan T, Ertl N, et al. Effects of Kisspeptin Administration in Women With Hypoactive Sexual Desire Disorder: A Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2022;5(10):e2236131. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.36131 DOI
  4. Mills EG, Ertl N, Wall MB, et al. Effects of Kisspeptin on Sexual Brain Processing and Penile Tumescence in Men With Hypoactive Sexual Desire Disorder: A Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2023;6(2):e2254313. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.54313 DOI