Nyhetsartikkel

Kan en sunn livsstil minske hukommelsestapet når vi blir eldre?

Hukommelsen svekkes med alderen. Men kan en sunn livsstil bremse denne prosessen?

Hukommelsen svekkes etter som vi blir eldre1. Det nedsetter livskvaliteten, vår produktivitet og øker risikoen for demens2. Aldersrelatert hukommelsesnedgang er imidlertid ikke alltid en forløper til demens. Det er et normalfenomen som inntrer med alderen. En tilstand som kan reverseres eller bli stabil i stedet for å utvikle seg til å bli patologisk. En tilstand som kan forebygges eller reduseres ved å påvirke faktorer som øker hukommelsestapet3.

Forskning har vist at livsstilsfaktorer ikke bare kan påvirke vår fysiske helse, men også hukommelsen4-6.

Formålet med den aktuelle prospektive kohortstudien fra Kina publisert i BMJ7 var å undersøke betydningen av en sunn livsstil på den reduserte hukommelsen som inntrer blant eldre. Deltakerne i studien var 60 år eller eldre med normal kognisjon da studien startet. De ble fulgt i 10 år. Seks sunne livsstilsfaktorer ble vurdert:

 • Et sunt kosthold - overholdelse av anbefalt inntak av minst 7 av 12 angitte matvarer.
 • Regelmessig fysisk aktivitet - minst 150 min med moderat intensitet eller minst 75 min med kraftig intensitet per uke.
 • Aktiv sosial kontakt - minst to ganger per uke.
 • Aktiv med kognitive aktiviteter - minst to ganger per uke.
 • Røyker ikke.
 • Drikker aldri alkohol.

Deltakerne ble delt inn i tre grupper avhengig av hvor mange av disse livsstilsfaktorene de fulgte:

 1. Den "sunneste" gruppen - etterlevde 4 til 6 av livsstilsfaktorene.
 2. Gjennomsnitts gruppen - etterlevde 2 til 3 av livsstilsfaktorene.
 3. Den mest "usunne" gruppen - etterlevde 0 til 1 av livsstilsfaktorene. 

Hukommelsen ble målt med validerte tester.

Totalt inngikk 29 072 personer i studien. Gjennomsnittsalderen var 72 år, 49 prosent var kvinner. I løpet av oppfølgingstiden på 10 år hadde de i den sunneste gruppen et signifikant langsommere tap av hukommelse enn de i den mest usunne gruppen.

Forfatterne konkluderer at en sunn livsstil er forbundet med langsommere svekkelse av hukommelsen blant eldre mennesker.

Kilder

Referanser

 1. Caselli RJ, Dueck AC, Osborne D, et al. Longitudinal modeling of age-related memory decline and the APOE epsilon4 effect. N Engl J Med2009;361:255-63. doi:10.1056/NEJMoa0809437. DOI
 2. Mitchell AJ, Beaumont H, Ferguson D, Yadegarfar M, Stubbs B. Risk of dementia and mild cognitive impairment in older people with subjective memory complaints: meta-analysis. Acta Psychiatr Scand2014;130:439-51. doi:10.1111/acps.12336.
 3. Zahodne LB, Wall MM, Schupf N, et al. Late-life memory trajectories in relation to incident dementia and regional brain atrophy. J Neurol2015;262:2484-90. doi:10.1007/s00415-015-7871-8. DOI
 4. Rosenich E, Bransby L, Yassi N, et al. Differential effects of APOE and modifiable risk factors on hippocampal volume loss and memory decline in Aβ- and Aβ+ older adults. Neurology2022;98:e1704-15. doi:10.1212/WNL.0000000000200118. DOI
 5. Mueller KD, Norton D, Koscik RL, et al. Self-reported health behaviors and longitudinal cognitive performance in late middle age: Results from the Wisconsin Registry for Alzheimer’s Prevention. PLoS One2020;15:e0221985. doi:10.1371/journal.pone.0221985. DOI
 6. Visser M, Wijnhoven HAH, Comijs HC, Thomése FGCF, Twisk JWR, Deeg DJH. A Healthy Lifestyle in Old Age and Prospective Change in Four Domains of Functioning. J Aging Health2019;31:1297-314. doi:10.1177/0898264318774430. DOI
 7. Jia J, Zhao T, Liu Z, et al. Association between healthy lifestyle and memory decline in older adults: 10 year, population based, prospective cohort study. BMJ. 2023;380:e072691. Published 2023 Jan 25. doi:10.1136/bmj-2022-072691 DOI