Nyhetsartikkel

Kan hjertetransplantasjoner forbedres?

En hjertetransplantasjon medfører at hjertet mister sin nervekontroll. Det er ingen forbindelse mellom hjertet og hjernen lengre. Den fysiske kapasiteten og livskvaliteten til den hjerteopererte reduseres. Kan ny teknologi forbedre dette?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Verdens første menneske til menneske hjertetransplantasjon ble utført 3. desember 1967 av kirurgen Christiaan Barnard i Cape Town, Syd Afrika. 52 år senere er et internasjonalt team av forskere i gang med å revolusjonere dette medisinske området ved hjelp av høyteknologiske løsninger som skal minske bivirkningene av en hjertetransplantasjon. Målet er å gjenskape de tapte nevrale forbindelsene som oppstår ved en hjertetransplantasjon. Noe som er svært viktig fordi nervene forbinder hjertet med hjernen som regulerer pulsen.

Vagusnerven er den kontrollerende nerven. Den kan senke hjertefrekvensen. Med dagens konvensjonelle hjertetransplantasjoner er hjertefrekvensen låst til en fast hjertefrekvens. Pulsen blir den samme enten du sover, går eller driver med fysisk aktivitet. I det lange løp gir dette lavere livskvalitet fordi hjertet slår hurtigere og ukontrollert og vil slites ut tidligere sammenlignet med et normalt hjerte.

Forskningsprosjektet kalles NeuHeart og støttes av EU. Løsningen som forskerne arbeider med, er en smart, bioelektronisk nevroprotese og kunstige sensorer som vil kunne gi elektronisk kontroll over det denerverte hjertet1. Nevroprotesen vil bli testet i en grisemodell. Prosjektet er i en tidlig fase. Det startet i 2019 og skal være avsluttet i 2022. Således er det altfor tidlig å kunne si om forskerne vil lykkes eller ei.

Det utføres 3500 hjertetransplantasjoner årlig på verdensbasis. En hjertetransplantasjon øker i betydelig grad livslengden til pasienter med alvorlig hjertesvikt. Imidlertid er pasientenes fysiske kapasitet og helserelaterte livskvalitet begrenset, og de har økt risiko for senkomplikasjoner, vesentlig på grunn av den kronotrope inkompetansen som følge av hjertedenerveringen. 

Kilder

Referanser

  1. European Commission. CORDIS. A neuroprosthesis to restore the vagal-cardiac closed-loop connection after heart transplantation. Siden besøkt 03.01.2020. cordis.europa.eu