Informasjon

Kan intensive livsstilsendringer gi remisjon av type 2-diabetes?

Overvekt er en viktig årsak til type 2-diabetes. Kan vektreduksjon drive tilbake, gi remisjon av tilstanden?

Bakgrunn

Det er uklart i hvilken grad det er mulig å oppnå remisjon av type 2-diabetes med livsstilsintervensjoner. En intervensjonsstudie har sett på effekten av et langsiktig, intensivt vektreduksjonsregime på forekomsten av remisjon (tilbakegang) fra type 2-diabetes til prediabetes eller normoglykemi1.

Materiale og metode

Studien var en randomisert, kontrollert studie som for den enkelte pasient varte i 4 år. Pasienter ble inkludert i perioden 2001 til 2004, og studien ble avsluttet for de siste pasientene i 2008. Forskerne sammenlignet effekten av et intensivt livsstilsprogram med ordinær oppfølging og informasjon om type 2-diabetes.

Studien foregikk i USA. Totalt 4503 voksne personer med kroppsmasseindeks på 25 eller høyere og med type 2-diabetes ble inkludert.

Deltakerne ble randomisert til å motta intensiv livsstilintervensjon (n = 2241) som bestod i ukentlige gruppemøter og individuelle rådgivninger i de første 6 månedene og deretter 3 sesjoner per måned i de neste 6 månedene. I år 2 til 4 var det kontakt med deltakerne to ganger per måned og regelmessige oppfriskningsmøter i grupper samt flere kampanjer. Kontrollgruppen (n = 2262) ble tilbudt 3 gruppemøter per år med informasjon om kost, fysisk aktivitet og sosial støtte.

De sentrale utfallsmålene var delvis eller fullstendig remisjon/tilbakegang av diabetes, definert som å gå fra å oppfylle diabeteskriteriene til å oppfylle kriteriene for prediabetes eller til normale glukoseverdier eller HbA1c lavere enn 6,5 % uten noen form for antidiabetisk medikasjon.

Resultater

Pasienter som mottok intensiv livsstilintervensjon gikk signifikant mer ned i vekt enn kontrollgruppen både etter 1 år og etter 4 år. De var også i signifikant bedre fysisk form ved 1- og 4-årskontrollen. Intervensjonsgruppen opplevde også signifikant flere tilfeller av remisjon etter 1 år (prevalens 11,5% vs 2,0%) og etter 4 år (7,3% vs 2,0%). Denne tilstanden vedvarte for 9,2% etter 2 år, 6,4% etter 3 år og for 3,5% etter 4 år i intervensjonsgruppen, sammenlignet med henholdsvis 2,0%, 1,3% og 0,5% i kontrollgruppen.

Konklusjon

I denne studien med overvektige, amerikanske pasienter med type 2-diabetes, resulterte et program med intensive livsstilsråd at flere pasienter oppnådde en delvis remisjon av deres diabetes sammenlignet med en gruppe som fikk ordinær oppfølging. De absolutte remisjonsratene var imidlertid skuffende lave, og de avtok over forsøksperioden.

Studien bekrefter tidligere studier og viser at å reversere type 2-diabetes gjennom å normalisere vekten, er sjelden noen suksess. Andre studier har vist at det har langt bedre effekt å forebygge overvekt for å minske risikoen for å utvikle type 2-diabetes.

Kilder

Referanser

  1. Gregg EW, Chen H, Wagenknecht LE, et al. Association of an Intensive Lifestyle Intervention With Remission of Type 2 Diabetes. JAMA 2012 Dec 19; 308(23): 2489-2496.

Tidligere fagmedarbeidere