Nyhetsartikkel

Kan kikhostevaksine gis i svangerskapet?

Spedbarn under 2-3 måneder er for unge til å få kikhostevaksine, men nettopp denne gruppen er mest utsatt for alvorlig sykdom. Kan vaksinering av gravide i tredje trimester redusere risikoen?

Kikhoste er en svært smittsom luftveissykdom som kan ramme mennesker i alle aldre. De alvorligste tilfellene forekommer hos babyer. Vaksinasjon er den beste metoden til å gi beskyttelse, men spedbarn under to måneder er for unge til å bli beskyttet med vaksine.

Kikhoste regnes for å være den mest smittsomme bakterieinfeksjonen i vår del av verden1. Den smitter ved dråpesmitte. Sykdommen smitter fra begynnende katarralske symptomer og over i paroksysmal stadium - samlet ca. 3 uker fra symptomdebut. Hosteanfallene med kiking kan vedvare opptil 2-3 måneder2. Spedbarn er mottakelige for smitte helt fra fødselen fordi kikhosteantistoffer i liten grad overføres fra mor. Det er 90 prosent risiko for at en ikke-immun kontaktperson får sykdommen. Kikhoste opptrer ofte i epidemier.

I det norske barnevaksinasjonsprogrammet blir vaksine gitt ved 3, 5 og 12 mnd alder, noe som gir beskyttelse hos over 90 prosent av barna opp til 2 års alder. Vaksinevirkningen avtar gradvis etter 3-5 år. Boostervaksine som gis i 2. og 10. klasse øker beskyttelsen.

De alvorligste kikhostetilfellene som fører til sykehusinnleggelse og i verste fall død, forekommer blant barn under 2 måneder3. Kompli­kasjoner som pneumoni, atelekta­ser, bronkiekta­sier, emfysem, otitt og vekt­tap er ikke sjeldne. Hypoksemi under hosteanfall kan føre til hjerne­skade4. Ifølge tall fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC) var 4,2 prosent av de totale tilfellene med kikhoste i USA i 2021 spedbarn under 6 måneders alder og 31 prosent av disse måtte innlegges i sykehus.

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) har nå godkjent Boostrix til vaksinering av gravide i tredje trimester for å forebygge kikhoste blant spedbarn yngre enn 2 måneder3. Boostrix er en vaksine mot difteri, tetanus og kikhoste. Når Boostrix-vaksinen gis under graviditet, øker den antistoffene hos moren som overføres til den utviklende babyen. CDC har funnet at vaksinen er 78 prosent effektiv i å forebygge kikhoste blant barn under 2 måneder når vaksinen gis i tredje trimester av svangerskapet.

FDA sier at dette er den første vaksinen som spesifikt er godkjent for bruk i svangerskapet for å forebygge sykdom hos spedbarn.

Sikkerheten til Boostrixvaksinen er vurdert i en stor randomisert, kontrollert studie med 680 gravide. Det ble ikke funnet vaksinerelaterte bivirkninger verken på graviditeten eller på fosteret eller det nyfødte barnet.

Kilder

Referanser

  1. Pontoppidan PE, Høgh B. Antibiotikabehandling af kighoste Antibiotics treatment of whooping cough. Ugeskr Laeger. 2006;168(34):2802-2805. PubMed
  2. Greve-Isdahl M, Vestrheim DF. Kikhoste - Hvorfor har vi sykdom når vaksinasjonsdekningen er høy? Utposten nr 1. 2020. www.utposten.no
  3. FDA News Release. FDA Approves Vaccine for Use During Third Trimester of Pregnancy to Prevent Whooping Cough in Infants Younger Than Two Months of Age. Practice Update. Published October 11, 2022. www.practiceupdate.com
  4. Vaksinasjonsveilederen. Kikhostevaksine (Pertussis) - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 04.04.2019. www.fhi.no