Nyhetsartikkel

Kan lyd- og tungestimulering redusere tinnitus?

Tinnitus er en tilstand det ikke finnes noen god behandling mot. En eksplorativ studie viser positive effekter av en ikke-invasiv bimodal nevromodulering.

Temaside om Korona

Tinnitus er en subjektiv lydopplevelse uten at det er noen ekstern lydkilde og uten at pasienten er hallusinert ("a phantom auditory perception"). Det finnes ikke noe klinisk anbefalt medikament eller instrument for å lindre eller behandle denne tilstanden. Forskning på dyr har vist at lyd paret med elektrisk somatosensorisk stimulering kan påvirke hjernen på en måte (økt plastisitet) som kan gjøre det mulig å behandle tinnitus. For å undersøke denne bimodale nevromoduleringen hos mennesker, testet forskerne ut et ikke-invasivt instrument som leverer lyd til ørene og elektrisk stimulering til tungen1.

Studien var en randomisert, dobbelt-blind, eksplorativ studie som inkluderte 326 voksne med kronisk subjektiv tinnitus. Deltakerne ble randomisert til tre parallelle armer som fikk ulike stimuleringer. Samlet fikk pasientene minst 36 timer med bimodal stimulering over en 12-ukers behandlingsperiode. Kliniske utfall ble vurdert i løpet av behandlingsperioden og i en 12 måneders oppfølgingsperiode. To validerte tinnitus-måleskjema ble benyttet: Tinnitus Handicap Inventory og Tinnitus Functional Index.

Registreringen av de primære utfallsmålene viste at intensiteten av tinnitus ved slutten av behandlingsperioden var signifikant lavere enn ved starten. 75 til 89 prosent av pasientene anga bedring. Den terapeutisk bedringen fortsatte i de 12 oppfølgingsmånedene. Behandlingen hadde høy compliance, det var stor tilfredshet blant pasientene, og det var ingen behandlingsrelaterte alvorlige bivirkninger.

Studien var ikke kontrollert med en "sham-gruppe", og de mekanistiske forklaringene på hvordan behandlingen virker, er foreløpig uavklart.

Forskerne konkluderer at disse positive behandlingsresultatene og de gode langtidseffektene motiverer for ytterligere kliniske studier i håp om å kunne etablere en bimodal nevromodulering som en klinisk anbefalt instrumentell behandling av tinnitus.

Kilder

Referanser

  1. Conlon B, Langguth B, Hamilton C, et al. Bimodal neuromodulation combining sound and tongue stimulation reduces tinnitus symptoms in a large randomized clinical study. Sci Transl Med. 2020;12(564):eabb2830. PMID: 33028707. PubMed