Nyhetsartikkel

Kan man forebygge peanøttallergi?

Peanøttallergi er den hyppigste årsaken til anafylaksi og dødsfall på grunn av fødemiddelallergi. Kan tidlig og jevnlig eksponering for peanøtter redusere forekomsten av peanøttallergi?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bakgrunn

Forekomsten av peanøttallergi er økende i den vestlige verden. Det angis prevalenstall på 1,4-3,0%. Denne allergiformen er den hyppigste årsaken til anafylaksi og dødsfall på grunn av fødemiddelallergi. Peanøttallergi oppstår tidlig i livet, og det er sjelden at man vokser det av seg. Spørsmålet om unngåelse av eller tidlig eksponering for allergenet er den beste strategien hos allergisk disponerte barn, er fortsatt ikke avklart.

Materiale og metode

I denne studien er 640 barn med alvorlig eksem og/eller bekreftet eggallergi behandlet med unngåelse eller regelmessig eksponering for peanøttallergen1. Barna var i alderen 4-11 måneder ved inklusjon, og de ble tett fulgt opp inntil fem års alder. Eksponeringen bestod av ca. 2 gram peanøtt i form av snacks eller som peanøttsmør 3 dager hver uke. Ved inklusjon ble alle barna testet med prikktest mot peanøttallergen. 542 barn hadde negativ prikktest, og 98 barn hadde positiv prikktest (vable 1-4 mm) ved inklusjon. Barna i hver av disse gruppene ble randomisert til unngåelse eller regelmessig eksponering. Utfallet var andelen med peanøttallergi ved 5 års alder diagnostisert ved oral provokasjonstest.

Resultater

I gruppen med negativ prikktest ved inklusjon var andelen med peanøttallergi ved fem års alder 13,7% i unngåelsesgruppen og 1,9% i eksponert gruppe. Hos dem med positiv prikktest ved inklusjon var andelen med allergi ved fem års alder 35,3% i unngåelsesgruppen og 10,6% i eksponert gruppe. Det var ingen dødsfall i løpet av studien, og det var ingen signifikante forskjeller i antall sykehusinnleggelser eller alvorlige hendelser mellom eksponert gruppe og unngåelsesgruppen. Analyser av immunantistoffer viste høyere nivåer av IgE-antistoff i unngåelsegruppen, og høyere nivå av IgG og IgG4 i eksponert gruppe.

Diskusjon

Resultatene viser en tydelig allergiforebyggende effekt ved regelmessig eksponering for peanøtt-allergen fra første leveår. Eksponering synes å forebygge allergi både hos sensibiliserte og ikke-sensibiliserte barn. Dette stemmer med teorier om at immunapparatet kan moduleres gjennom oral eksponering for antigener. Analysene av immunglobuliner understreker dette. Denne studien forlenges nå blant annet for å undersøke om effekten holder seg dersom den regelmessige eksponeringen opphører. Barn med kraftig reaksjon på prikktest (> 4 mm) ble ekskludert før randomisering. Studien gir derfor ikke svar på om allergeneksponering også er en behandlingsstrategi hos barn med uttalt sensibilisering.

Kilder

Referanser

  1. Du Toit G, Roberts G, Sayre PH, et al. Randomized trial of peanut consumption in infants at risk for peanut allergy. N Engl J Med 2015; 372: 803-13. New England Journal of Medicine