Nyhetsartikkel

Kan man skifte mellom covid-19 vaksiner?

I Storbritannia har helsemyndighetene åpnet for at dose 1 og 2 kan komme fra ulike produsenter. I Norge ble det opprinnelig ikke anbefalt.

Denne nyhetsartikkelen ble skrevet 21. januar 2021.

Ifølge en nyhetssak fra Practice Update1 foreslår helsemyndighetene i Storbritannia at "hvis den andre dosen av vaksinen en pasient opprinnelig fikk, ikke er tilgjengelig, eller dersom man ikke kjenner til hvilken leverandør den første dosen kom fra, så kan den andre dosen erstattes med en annen vaksine"2.

Det er ikke uvanlig at vaksiner fra ulike produsenter kan brukes til å fullføre vaksinasjonen for en person. Det finnes f.eks. data som støtter en slik blanding av vaksiner for Hib, hepatitt A, hepatitt B og kvadrivalent meningokokkvaksine. Mens for andre vaksiner advares det mot å skifte produsent.

mRNA-vaksinene fra BioNTech/Pfizer og Moderna representerer en relativt ny teknologi. De induserer produksjon av SARS-CoV-2 spikeproteinet i mottakerens celler, noe som resulterer i en immunreaksjon. På grunn av mindre forskjeller i mRNA-kjedene og de transporterende lipoproteinene, og fordi vi har svært kortvarig erfaring med disse vaksinene, så vet vi så godt som ingenting om effektene av å skifte vaksine mellom dose 1 og 2.

Som følge av dette har det amerikanske Center for Disease Control (CDC) publisert en veiledning for klinikere og vaksinatører3:

Hvilken som helst av de nåværende godkjente mRNA covid-19 vaksinene kan brukes når de er indisert. Men man kan ikke bytte ut den ene med den andre etter at en person har fått første dose. Sikkerheten og effekten av blandede produktserier har ikke blitt evaluert. Begge dosene skal gis med samme produkt. Hvis det ved en feil gis to forskjellige vaksiner, skal det på nåværende tidspunkt ikke gis noen tilleggsdose. Anbefalingene vil bli oppdaterte ettersom ny kunnskap blir tilgjengelig eller andre vaksinetyper blir godkjente.

I Norge understreker Folkehelseinstituttet at det er viktig at 1. og 2. dose inneholder den samme vaksinen - at man holder de ulike vaksinene fra hverandre.

Tillegg 05.05.2021:

Grunnet alvorlige bivirkninger av AstraZeneca-vaksinen ble den satt på pause i Norge fra 11. mars 2021. Personer som fikk første dose med AstraZeneca-vaksinen, anbefales av Folkehelseinstituttet å få andre dose med Pfizer- eller Moderna-vaksinen.

 

Kilder

Referanser

  1. HealthDay. Britain to Try Mix-and-Match COVID-19 Vaccinations. Practice Update. January 13, 2021. www.practiceupdate.com
  2. Wu KJ. Britain opens door to mix-and-match vaccinations, worrying experts. New York Times. January 1, 2021. www.nytimes.com
  3. Interim clinical considerations for use of mRNA COVID-19 vaccines currently authorized in the United States. Updated January 6, 2021. www.cdc.gov