Nyhetsartikkel

Kan nærsynthet forebygges?

Forekomsten av nærsynthet øker i verden og tilskrives mer innendørsaktiviteter som krever nærsyn - lesing, skriving, skjermtid. Kan utviklingen av nærsynthet bremses?

Prevalens av nærsynthet i verden øker, særlig i Øst-Asia1, men ikke i Norge. I motsetning til andre deler av verden har Norge en lav, stabil forekomst av nærsynthet2

Personer med nærsynthet har forlenget øyeeple og høyere risiko for synstruende komplikasjoner som glaukom og netthinneløsning som fører til dårlig syn og til og med blindhet3. Nærsynthet er irreversibelt når det først har utviklet seg. Og jo tidligere tilstanden debuterer, desto større er sannsynligheten for utvikling av høy nærsynthet senere i livet4. Forebygging eller forsinkelse av inntreden av nærsynthet kan ha potensial til å forbedre langsiktige visuelle utfall.

Mer tid brukt på utendørsaktiviteter kan forsinke oppstart av nærsynthet5. Motsatt har aktiviteter som foregår med nærsyn som lesing, skriving, skjermtid forsterkende effekter.

Atropin øyedråper i lave konsentrasjoner reduserer progresjonen av nærsynthet og brukes mye i Asia6. Formålet med den aktuelle randomiserte, kontrollerte studien var å undersøke om lavdoserte øyedråper med atropin påvirker insidensen av nærsynthet blant barn7.

474 barn i alderen 4 til 9 år uten nærsynthet ble inkludert i studien som ble utført ved det kinesiske universitetet i Hong Kong. Barna ble randomisert til behandling med en nattlig dose med atropin 0,05 prosent, 0,01 prosent eller placebo. Behandlingen varte i 2 år. Resultatene for kumulativ insidens av nærsynthet viste:

 • Atropin 0,05 prosent: insidens 28 prosent
 • Atropin 0,01 prosent: insidens 46 prosent
 • Placebo: insidens 53 prosent

Fotofobi var den vanligste bivirkningen, men forekom like hyppig i alle gruppene.

Forfatterne konkluderer at blant barn i alderen 4 til 9 år uten nærsynthet, resulterte nattlig bruk av 0,05 prosent atropin øyedråper til en signifikant lavere forekomst av nærsynthet og lavere prosentandel av deltakerne med rask utvikling av nærsynthet etter 2 år. Det var ingen signifikant forskjell mellom 0,01 prosent atropin og placebo. Ytterligere forskning er nødvendig for å repetere funnene, for å forstå om dette representerer en forsinkelse eller forebygging av nærsynthet, og for å vurdere langsiktig sikkerhet.

I en lederkommentar8 stilles følgende praktiske spørsmål:

 • Hvor tidlig bør atropinbehandling starte?
 • Hvor lenge bør atropinbehandling pågå for å forebygge nærsynthet?
 • Gjelder disse funnene for personer utenfor Asia?

I en uttalelse fra Norsk oftalmologisk forening i 20222 anbefales atropin øyedråper bare til utvalgte barn og unge, for eksempel der det foreligger familiær disposisjon eller tidlig debut av nærsynthet. Mer utendørsaktivitet og begrenset skjermtid er derimot enkle forebyggende tiltak mot nærsynthet som kan anbefales til alle barn og unge.

Kilder

Referanser

 1. Holden BA, Fricke TR, Wilson DA, et al. Global prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050. Ophthalmology. 2016;123(5):1036-1042. doi:10.1016/j.ophtha.2016.01.006 DOI
 2. Norsk oftalmologisk forening. Unngå inngripende behandling av nærsynthet hos barn. Gjør kloke valg. Publisert 15. juni 2022. www.legeforeningen.no
 3. Haarman AEG, Enthoven CA, Tideman JWL, Tedja MS, Verhoeven VJM, Klaver CCW. The complications of myopia: a review and meta-analysis. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2020;61(4):49. doi:10.1167/iovs.61.4.49 DOI
 4. Pärssinen O, Kauppinen M. Risk factors for high myopia: a 22-year follow-up study from childhood to adulthood. Acta Ophthalmol. 2019;97(5):510-518. doi:10.1111/aos.13964 DOI
 5. He X, Sankaridurg P, Wang J, et al. Time outdoors in reducing myopia: a school-based cluster randomized trial with objective monitoring of outdoor time and light intensity. Ophthalmology. 2022;129(11):1245-1254. doi:10.1016/j.ophtha.2022.06.024 DOI
 6. Leshno A, Farzavandi SK, Gomez-de-Liaño R, Sprunger DT, Wygnanski-Jaffe T, Mezer E. Practice patterns to decrease myopia progression differ among paediatric ophthalmologists around the world. Br J Ophthalmol. 2020;104(4):535-540. doi:10.1136/bjophthalmol-2019-314752 DOI
 7. Yam JC, Zhang XJ, Zhang Y, et al. Effect of Low-Concentration Atropine Eyedrops vs Placebo on Myopia Incidence in Children: The LAMP2 Randomized Clinical Trial. JAMA. 2023;329(6):472–481. doi:10.1001/jama.2022.24162 DOI
 8. Musch DC, Archer SM. Can We Prevent or Delay the Onset of Myopia? JAMA Ophthalmol. Published online February 14, 2023. doi:10.1001/jamaophthalmol.2023.0446 DOI