Nyhetsartikkel

Kan vitamin D-nivået forutsi depresjon?

Kvinner er mer utsatte for depresjon og vitamin D-mangel enn menn, men er det en sammenheng? Er D-vitaminmangel en årsak til depresjon eller depressive symptomer?

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bakgrunn

Få studier har sett på om det er en sammenheng mellom vitamin D-mangel og depressive symptomer hos friske, yngre kvinner på tross av at kvinner har høy forekomst av begge problemene. I den aktuelle studien ble grad av depresjon og nivå av vitamin D korrelert1.

Materiale og metode

Totalt 185 friske, kvinnelige studenter fra de nordvestlige deler av USA (Oregon) ble inkludert i studien i løpet av høst, vinter eller vår. Hver uke over fire uker (W1-W5) fylte de ut et validert spørreskjema (Center for Epidemiologic Studies Depression (CES-D) scale) som målte grad av depresjon. Serumnivåene av vitamin D3 og C (askorbat, som en kontrollvariabel) ble målt i blodprøver tatt ved W1 og W5.

Resultater

Vitamin D-mangel (<30 ng/mL) var vanlig ved W1 (42% og W5 (46%), og nivået av klinisk betydningsfulle depressive symptomer (CES-D≥16) var 34-42% i perioden W1 til W5. Lave nivå av vitamin D3 ved W1 predikerte klinisk signifikante depressive symptomer gjennom perioden W1 til W5 (β=−0.20, p<0.05). I analysene ble det kontrollert for årstid, BMI, rase/etnisitet, kost, fysisk aktivitet og tid brukt utendørs.

Det var indikasjoner på at lavere nivåer av depressive symptomer blant de som ble rekruttert til studien om høsten (vs vinter og vår), kunne forklares ved at de hadde høyere nivåer med vitamin D3.

Depressive symptomer ved W1 predikerte ikke noen endringer i vitamin D3-nivåene fra W1 til W5.

Diskusjon

Funnene er konsistente med en tidsmessig sammenheng mellom lave nivå av vitamin D og klinisk betydningsfulle depressive symptomer. Andre studier har ikke vist samme klare sammenheng. Forskerne bak den aktuelle studien forklarer det med at tidligere studier har sett på svært selekterte pasientgrupper, og at styrken til den aktuelle studien er at deltakerne i utgangspunktet var friske.

Forskerne anbefaler å studere den forebyggende effekten av vitamin D-tilskudd i nye studier. Det kan avklare om det er en reell årsakssammenheng, eller om det er en annen underliggende faktor (confounder).

Uansett utfall av fremtidige behandlingsstudier mener forskerne at tilskudd med vitamin D i vinterhalvåret bør anbefales fordi det er rimelig, har få bivirkninger og kan hjelpe også mot andre helseproblemer enn depresjon. Forskerne understreker imidlertid at behandling med vitamin D ikke må erstatte andre typer behandling, eller at personer med depresjon ikke behøver å ta antidepressiva.

Andre eksperter kommenterer at studien viser viktigheten av å vurdere vitamin D-nivået hos personer som er i risiko for depresjon.

Kilder

Referanser

  1. Kerr DCR, Zava DT, Piper WT, et al. Associations between vitamin D levels and depressive symptoms in healthy young adult women. Psychiatry Res. Published online March 6, 2015. www.psy-journal.com