Nyhetsartikkel

Kardiale komplikasjoner ved hjerneslag

Iskemiske hjerneslag er ofte forbundet med kardiale komplikasjoner i de første dagene etter den akutte hendelsen, av noen betegnet "stroke-heart syndrome".

Kardiale komplikasjoner er hyppige de første dagene etter et iskemisk hjerneslag1. Et bredt spekter av symptomer kan oppstå som myokardskade, kardial dysfunksjon og arytmi, med varierende grader av overlapp mellom disse tre tilstandene. Insidensen oppgis til 20%.

Patofysiologien er kompleks, men forskningsfunn tyder på at hjerneslag-induserte forstyrrelser oppstår i det sentralnervøse autonome nettverket. Det oppstår dysregulering av den normale nevronale kontrollen over hjertet. Slik dysregulering kan forårsake myokardial nekrose, mikrovaskulær dysfunksjon, koronar iskemi og arytmogenese.

Sammenholdt brukes betegnelsen "stroke-heart syndrome" om denne tilstanden. Kohortstudier har vist en sterk assosiasjon mellom dette syndromet og en ugunstig korttids prognose. Lite er imidlertid kjent om de potensielle langtids konsekvensene.

Kilder

Referanser

  1. Scheitz JF, Nolte CH, Doehner W, et al. Stroke–heart syndrome: clinical presentation and underlying mechanisms. The Lancet, Neurologi. Review. 2018; 17 (12): 1109-1120 . doi:10.1016/S1474-4422(18)30336-3 DOI