Nyhetsartikkel

Hjerte/kar-effekter av energidrikk

I en studie av en gruppe friske frivillige fant at forskere at inntak av store mengder energidrikk kunne føre til økt blodtrykk og forlenget QT-tid.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Den amerkanske kardiologiske forening har i sitt tidsskrift publisert en liten randomisert, dobbeltblindet studie av effekten ved inntak av store mengder energidrikk på blant annet blodtrykk og QT-tid.1  

En gruppe på 34 friske frivillige mellom 18 og 40 år ble randomisert i tre grupper. To av gruppene drakk ulike kommersielt tilgjengelige energidrikker og utvalgte hjerte/kar parametre ble målt før og etter inntak. I den tredje gruppen ble samme parametre målt før og etter inntak av en placebo-drikk. Deltagerne avstod fra inntak av koffeinholdig drikke 48 timer før de inntok 9,5 desiliter av energidrikk 1, energidrikk 2 eller placebo-drikken i løpet av 60 minutter. Inntak og målinger ble gjentatt tre ganger med en utvaskingsperiode på seks dager imellom.

Det ble målt en signifikant gjennomsnittlig økning i systolisk blodtrykk og økt korrigert QT-tid (QTcB) både etter inntak av energidrikk 1 og energidrikk 2 i forhold til placebo-drikken. Gjennomsnittlig maksimal placebokorrigert økning i systolisk blodtrykk målt etter inntak av energidrikkene, var henholdsvis 6,1 (+/- 5,5) mmHg og 4,6 (+/- 5) mmHg. Gjennomsnittlig maksimal placebokorrigert økning i korrigert QT-tid var henholdsvis 6,1 (+/- 15,0) ms etter energidrikk 1 og 7,7 (+/- 16,4) ms etter energidrikk 2.

Økningene i systolisk blodtrykk og QT-tid funnet i denne studien var ikke betydelige. Forfatterne trekker dog frem at legemidler, som for eksempel antihistaminet terfenadin, tidligere er blitt trukket fra markedet på grunn av risiko for en forlengelse i gjennomsnittlig QT-tid på 6 ms.

Artikkelforfatterne anbefaler at personer med lang QT-tid syndrom og de med hypertensjon bør begrense inntaket av energidrikker, og at videre studier utforsker temaet nærmere.  

Kilder

Referanser

  1. Shah SA, Szeto AH, Farewell R et al. Impact of High Volume Energy Drink Consumption on Electrocardiographic and Blood Pressure Parameters: A Randomized Trial. J Am Heart Assoc 2019; 8: e011318. pmid:31137991 PubMed